15. juni 2017 af Astrid Marie Møller Danielsen

Luthers liv på film - konkurrence for klasser i grundskolen

Skoleklasser på alle trin inviteres til at konkurrere om bedste 3-minutters videofilm med udgangspunkt i Martin Luther. – Indlevering senest 25. september 2017.

  • Hvad gik der gennem Luthers hoved, da han kasserede sin fars drømme om, at han skulle være jurist og i stedet valgte klosterlivet som munk?
  • Hvordan kunne han komme frem til, at gode gerninger ikke fører mennesker tættere på Gud?
  • Hvor kom modet til at gøre oprør mod pavekirken fra?

Det er nogle af de spørgsmål, Danmarks skoleelever og konfirmandhold inviteres til at komme med svar på. Præsidiet for Reformationsjubilæet har udskrevet en filmkonkurrence om centrale begivenheder og overvejelser i Luthers liv.

Trindelt konkurrencetemaer

Konkurrencen er trindelt med et tema til hvert af de 3 trin i grundskolen.

  • Indskoling: – For de yngste handler det om egen vilje og ønsker kontra forældrenes ambitioner, idet filmen skal handle om Luthers gennemførte ønske om en klostertilværelse trods faderens ønsker.
  • Mellemtrin: – For de mellemste er det Luthers afvisning af gode gerninger som en vej til Guds frelse, der er tema.
  • Udskoling: – For de ældste er det den berømte to-regimentelære, som understreger, at kirken ikke skal udøve politisk magt, filmen skal handle om.

Dommerpanel

  •  John Rydahl, formand for religionslærerne.
  •  Sigurd Barrett, tv-vært, musiker, entertainer, komponist og forfatter.
  • Anders Lund Madsen, tv-vært, journalist og forfatter.
  • Poul Nesgaard, journalist, foredragsholder og tidligere rektor for Den Danske Filmskole.

Konkurrencebetingelser

Videoerne må være på max 3 minutter.

Der er afleveringsfrist 25. september 2017

Læs mere om betingelser, tidsfrist og øvrige vilkår på reformationsjubilæets hjemmeside.

Inspirationsfilm

Elever fra Skals Efterskole har produceret en inspirationsvideo. Se den som appetitvækker og et eksempel på, hvordan elever kan fremstille Luthers historie i dag.

Filmen er dermed ikke en besvarelse af opgaverne i konkurrencen, men inspiration til ’sådan her kan man gøre’ – både med hensyn til effekter, med hensyn til teknik og med hensyn til at benytte hinanden og de kulisser, man har for hånden.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.