18. december 2017 af Nina Skriver Dahl

LOMA får eleverne til at tjekke ind i undervisningen

Undervisningsformen LOMA (Lokal Mad) har god effekt på elevers trivsel og læring. Det skyldes ifølge evaluering en særlig didaktik.

På den afsluttende konference for LOMA præsenterede Thea Nygaard fra Danmarks Evalueringsinstitution (EVA) sin evaluering af projektet og konstaterede blandt andet, at LOMA fungerer som motor for både læring, fællesskab og trivsel:

LOMA-undervisning ser ud til at booste læring generelt – Alle lærerne beskriver at de har oplevet at eleverne blomstrer eller ”shiner” når de deltager i LOMA undervisning, sagde Thea Nygaard.

Se video fra konferencen.

– Det er et opmuntrende resultat, at LOMA-undervisning ser ud til at booste læring generelt, fortæller projektleder i UCL, Dorte Ruge, som igennem 5 år har arbejdet med at implementere LOMA-didaktikken på en række skoler.

Elever arbejder i køkkenet efter LOMA-principperne.

Madlavning som omdrejningspunkt for læring

At eleverne laver mad til fælles måltider med kammeraterne er en helt central del af LOMA og når lærerne tilrettelægger LOMA-undervisning er den ofte projektorienteret og tværfaglig.

Det betyder, at fælles mål i flere fag indgår et samlet forløb, hvor faget madkundskab har en central rolle i kombination med fag som dansk og matematik og indsatsen for at fremme trivsel.

LOMA indgår som undervisning i både indskoling, mellemtrin og udskoling. I udskoling tager naturfagslærerne for eksempel afsæt i det  fællesfaglige fokusområde og projektopgaven.

Helhedsorienteret læring

De sidste to år har lærere arbejdet med LOMA-pædagogik og didaktik på skoler i Aalborg, Herning, Ishøj og Svendborg. Og det har været en øjenåbner for alle, at eleverne tjekker ind på en helt anden måde, når de bruger både hjerne, krop og sanser og går undersøgende til værks.

Det vurderer Dorte Ruge, som også i UCL’s følgeforskning ser tegn på, at læringsformen er med til at inkludere alle elever i undervisningen:

– Den læring i fx matematik, som er forbundet med  elevens egne  observationer og sansede erfaringer fra et besøg hos en lokal fødevareproducent, er bedre forankret og besøget fungerer derfor efterfølgende som en konkret knagerække for læring i den efterfølgende madlavning og i den øvrige undervisning.

Leverer på flere parametre

I sin evaluering af projektets effekt konstaterer EVA, at LOMA er en motor for fællesskab, idet relationerne mellem elever, elever og lærere, lærere og pædagoger og køkkenledere bliver bedre.

Endvidere har deltagelse i projektet har været med til at øge videndeling og fælleskab mellem de deltagende skoler.  I Svendborg, som er den kommune, der i længst tid har arbejdet med LOMA, er der opstået et særligt, højt vægtet LOMA-fællesskab mellem indskoling, mellemtrin og udskolings skoler.

– Skolerne vil gerne være med til at fremme fællesskabet, og det at LOMA ikke er en konkurrence, medvirker sammen med andre aspekter til dette, fortæller Dorte Ruge, der vurderer Svendborg-skolerne virker inspirerende på de øvrige deltagere. Flere skoledere fortæller, at LOMA har været et positivt bidrag til den generelle skoleudvikling.

LOMA fortsætter som skolenetværk

Det 2-årige LOMA-projekt, som netop er afsluttet, er seneste udløber af det oprindelige LOMA-pilotprojekt på Nymarkskolen i Svendborg. Begge projekter er delvist finansieret af en bevilling fra Nordea-fonden.

Og ifølge projektlederen stopper LOMA ikke med afslutningen på den eksterne finansiering. For skolerne fortsætter den gensidige inspiration til at arbejde med LOMA-didaktikken i et nationalt netværk.

Også Læreruddannelsen på Fyn har fået øje på potentialet i den særlige didaktik og de muligheder, den giver, for at studerende kan arbejde tværfagligt med læring og bæredygtighed. Et eksempel på dette er et aktuel specialiseringsmodul, der sætter fokus på den særlige pædagogik og didaktik i samarbejde med LOMA-skoler i Svendborg.

EVA’s rapport om LOMA

 

Kontakt
LOMA og Nordea-fonden

lomaskole.dk

Udviklingsprojekt 2014-2017

Støttet af Nordea-fonden med 7,4 mio. kr.

Samarbejdspartnere:

Svendborg Kommune samt skoler i Herning, Aalborg, Ishøj og Svendborg.

 

Projektleder, ph.d, Dorte Ruge, tlf. 28 90 90 56, doru@ucl.dk

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.