19. juni 2018 af Anna Sandal

Ledelse i Billund glæder sig over 25 topmotiverede medarbejdere

Social- og sundhedshjælpere og assistenter i Billund Kommune har taget et akademimodul inden for demensområdet og er nu parate til at sprede deres viden til 600 kollegaer.

Stigende antal demente kræver målrettet kompetenceudvikling

Demensrejsen fortsætter i Billund Kommune. To af kommunens plejecentre har allerede været en del af Socialstyrelsens demensrejsehold.

De er alle topmotiverede, og de brænder for nu at være med til at forankre den nye viden

Det seneste år har 25 social- og sundhedshjælpere og assistenter fra samtlige af kommunens plejecentre gennemført et nøje tilrettelagt akademimodul Tværfaglige indsatsområder med særligt fokus på demens.

– Vi får flere borgere med demens. Derfor er det også vigtigt, at vi kompetenceudvikler vores medarbejdere, så vi kan hjælpe borgerne og deres pårørende til det bedst mulige liv med demenssygdommen, forklarer Pia Mejborn, områdechef for voksenstøtte, Billund Kommune.

Fra eksamensnervøsitet til stolte kulturbærere

UCL har designet akademiuddannelsen i tæt samspil med Billund Kommune. Samtidig fik kommunen tildelt midler af Sundhedsstyrelsens pulje til kompetenceudvikling inden for demensområdet.

Pia Mejborn ser uddannelsen som en vigtig rejse – ikke alene for kommunens borgere med demens, men også for de 25 medarbejdere, som alle udarbejdede en motiveret ansøgning for at komme med.

– Jeg har læst og hørt flere af deres fantastisk flotte oplæg. Uddannelsen har været et værdifuldt udviklingsforløb for dem. De har været nervøse for den afsluttende eksamen, men står i dag med stolthed og lyst til at dele ud af deres viden, fortæller områdechefen.

Uddannelsesforløbet har givet medarbejderne ny viden om demens, og rustet dem til at håndtere et stigende antal af demente borgere.

Nu er det de 600 kolleger, som de sigter mod

Og netop videndelingen står nu centralt i Billund Kommune. De 25 medarbejdere får en konsulentrolle i at sprede og implementere den nye demensviden på deres arbejdspladser.

– De er alle topmotiverede, og de brænder for nu at være med til at forankre den nye viden, så den bliver en fælles platform for vores 600 medarbejdere inden for ældreområdet, siger Pia Mejborn og fortsætter om det nye demensperspektiv:

– Vi arbejder ud fra en personcentreret tilgang, hvor det enkelte menneske og dets ressourcer er i centrum. Det er en helhedstænkning, som skaber stor meningsfuldhed for både borgerne med demens, deres pårørende og vores medarbejdere.

Yderligere information

Kontakt chefkonsulent og projektleder, Marie Nørgaard Laursen, for yderligere information på mnla@eal.dk eller tlf. 4022 8748.

Læs nyheden “Ny tilgang til demens styrker arbejdsglæden”

Fakta om Tværfaglige indsatsområder

Akademimodulet Tværfaglige indsatsområder med fokus på demens udgør et af modulerne på Akademiuddannelse i Sundhedspraksis og giver 10 ECTS-point. Modulet er udviklet i et samarbejde mellem Billund Kommune og UCL.

25 social- og sundhedshjælpere samt assistenter har gennemført uddannelsen i perioden i 2018. Desuden er to medarbejdere i gang med et diplommodul inden for samme felt.

Fokus på uddannelsesforløbene er en personcentreret demenstilgang og øget tværfaglighed.

De nyuddannede skal over de kommende år stå for at forankre den nye demenstilgang på deres respektive arbejdspladser.

×
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
Hvorfor fusionerer vi?
Der opstår konstant nye muligheder og dilemmaer i en verden i forandring. Muligheder vi gerne vil være en del af, og dilemmaer vi på tværs af fagligheder skal være med til at løse.
Målet med fusionen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er at styrke uddannelsen af medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked.
Ny hjemmeside
på vej
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.