13. december 2017 af Anna Sandal

Kommune har stort udbytte af analyse

Billund Kommune har succes med udvikling af området for udsatte børn og unge. UCL og BDO leverer analyse, som både dokumenterer effekter og motiverer.

Billund Kommune er i gang med en ambitiøs omstilling og udvikling af området for udsatte børn og unge. Med særligt fokus på inddragelse er det bl.a. lykkedes at skabe et fald i antallet af anbringelser uden samtykke fra 33 til 14 procent i årene 2014-2016.

Arbejdet fortsætter, og et centralt element fremover er den midtvejsanalyse, som UCL og revisionsfirmaet BDO har foretaget.

Vi får dokumenteret, at vi på rigtig mange parametre lykkes med vores udviklingstiltag

– Rapporten dokumenterer, at arbejdet i det store og hele er i orden. Det gør mig stolt, at der er fundet flotte og gode eksempler på inddragelse af børn, unge og forældre, og der er eksempler på, at løsninger og indsatser skabes sammen med familierne, siger Thomas Reintoft, børne- og kulturdirektør, Billund Kommune.

Analyse af 30 sager

Billund Kommune er inspireret af den såkaldte Herning- og Sverigesmodel. UCL og BDO har været bestilt til at foretage en analyse af 30 børne- og ungesager.

Og den analyse har man glæde af, påpeger Anette Rihnstrøm Schmidt, udviklingskonsulent, Familie- og Forebyggelsesstaben, Billund Kommune.

– Rapporten er meget værdiskabende og motiverende for den fremadrettede indsats. Vi får dokumenteret, at vi på rigtig mange parametre lykkes med vores udviklingstiltag. Det giver fornyet energi og gejst, siger hun.

Måling på kerneområder

UCL og BDO har kigget på Billund Kommunes indsats ud fra flere kriterier, der udgør Billund Kommunes prioriterede indsats. Analysen vurderer, hvordan kommunen lykkes med

  • at inddrage børn og forældre både i sagsbehandling og indsats
  • at etablere løsninger tæt på barnets hverdagsliv
  • tidlig indsats
  • match mellem barnets behov og indsats.

Til sammen giver rapporten et overblik over kvaliteten i sagsbehandlingen, og i hvor høj grad den store investering kommunen har foretaget på børne- og ungeområdet slår igennem i det konkrete arbejde.

– Vi bruger rapporten til at finde ud af, hvordan vi skal tilrettelægge indsatsen bedst muligt i de kommende år. Meget lykkes vi med, og så er der selvfølgelig også punkter, hvor vi kan blive endnu bedre, siger Anette Rihnstrøm Schmidt.

Læs rapporten, som UCL og BDO har udarbejdet for Billund Kommune

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.