4. december 2017 af Anna Sandal

Hjemmesygeplejersker føler sig parate til fremtidens opgaver

I fire fynske kommuner har hjemmesygeplejersker fået viden og nye redskaber til løsning af hverdagens komplekse sygepleje.

Hjemmesygeplejen gennemgår i disse år markante forandringer. Stadig flere komplekse opgaver skal håndteres.

For hjemmesygeplejerskerne i fire fynske kommuner har diplommodulet Borgere med ustabil kronisk sygdom, som University College Lillebælt står bag, været en værdifuld øjenåbner.

– Jeg har fået en bedre indsigt i borgerinddragelse og den kliniske beslutningstagen, som vi hele tiden står overfor, siger Stine Dupont, hjemmesygeplejerske, Kerteminde Kommune.

Bedre sammenhæng mellem sygehus, læge og hjemmesygeplejen

I Nordfyns Kommune er kompetenceudviklingen sket sideløbende med en helt ny organisering af akutsygeplejen.

Det nye diplommodul har fokus på at sikre en højere grad af borgerindragelse.

For Louise Bülow, akutsygeplejerske, har det givet overordentlig god mening at deltage. Særligt en skærpet viden om de såkaldte fælleskommunale styringsdokumenter, kan hun bruge i den daglige praksis. Og det er til gavn for borgerne, påpeger hun.

– Den nye viden gør, at borgerne oplever en større og mere koordineret sammenhæng mellem læge, hjemmesygepleje og sygehus i forbindelse med udskrivning. Fordi vi har fået viden om, hvordan vi med styringsværktøjerne kan sikre, at vi taler sammen på tværs, siger Louise Bülow.

Borgeren er vinderen

Jeg har fået en bedre indsigt i borgerinddragelse og den kliniske beslutningstagen, som vi hele tiden står overfor

I det hele taget oplever de hjemmesygeplejersker, som har deltaget på det første hold, at den nye viden kommer borgerne til gode.

– Jeg ved, hvor jeg kan hente oplysninger, data og evidensbaseret viden, som jeg skal bruge i mødet med borgeren. Vi står med stadig mere komplekse sager, og her er det vigtigt, at vi er i stand til at træffe de rette beslutninger om fx indlæggelser, terminale besøg osv., forklarer hjemmesygeplejerske Mette Augustinus, Kerteminde Kommune.

Diplommodulet for hjemmesygeplejerske er tilrettelagt af UCL i samarbejde med Kerteminde, Nordfyns, Ærø og Langeland Kommune.

Læs mere om diplommodulet Borgere med ustabil kronisk sygdom

Kontakt
Andre konsulenter med kompetencer på området
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.