30. marts 2017 af Ove Kristiansen

HistorieLab får ny formand

Børne- og kulturdirektør Per B. Christensen, Næstved Kommune, afløser tidligere departementschef Johannes Due som formand for bestyrelsen i HistorieLab, Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling.

Portrætfoto

Per B. Christensen, ny formand for bestyrelsen i HistorieLab, Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling.

Per B. Christensen, som til daglig er Børne- og Kulturdirektør i Næstved Kommune, overtager formandsposten i HistorieLab efter Johannes Due, der er i gang med at nedtrappe sine aktiviteter.

– Vi er særdeles glade for at kunne overdrage stafetten til Per B. Christensen, som en yderst kompetent ny formand på posten og en vigtig kapacitet for centrets fremtid, siger Erik Knudsen, rektor for University College Lillebælt, som HistorieLab er tilknyttet.

Erfaren formand med stort netværk

Per B. Christensen har og har haft en række formandsposter, blandt andet for Børne- og Kulturchefforeningen samt et udvalg, der kom med forslag til ny læreruddannelse i 2012.

Han er formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser og medlem af A.P. Møllerfondens vurderingsudvalg vedrørende folkeskolemilliarden.

Per B. Christensen overtager formandsposten på et tidspunkt, hvor HistorieLab skal arbejde for sin permanens efter 2018. Han vil her kunne bidrage med stor faglig indsigt og et stort netværk på skole- og kulturområdet.

Ikke mindst på det kommunale område, som er en afgørende indgang til, at HistorieLab kan styrke kontakten med og udvikle relevans for sine centrale målgrupper.

Den ny formand glæder sig

Per B. Christensen glæder sig til arbejdet som formand for HistorieLab.

– Centret har en meget vigtig opgave med at formidle historie til børn og unge i grundskolen og i ungdomsuddannelserne, siger han.

– Den nye bestyrelse har en vigtig opgave med at sikre centrets eksistens mere permanent og styrke samarbejdet med kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Afgået formand med til at etablere centret

Den afgåede formand Johannes Due er tidligere departementschef i Socialministeriet og direktør for Sygesikring Danmark, og har sideløbende haft en række bestyrelsesposter i kulturlivet.

Han har været formand siden centrets start i 2014 og har således stået i spidsen for centret i etableringsfasen.

Takket være Johannes Dues stærke formandskab har HistorieLab etableret sig som en markant aktør i historie- og kulturarvsformidlingen overfor børn og unge, og samtidig bidraget til særligt at styrke historieundervisningen og samarbejdet mellem skoler og museer samt mellem daginstitutioner og museer.

Øvrige bestyrelsesændringer

Direktør for Nationalmuseet Per Kristian Madsen meddelt, at han udtræder af bestyrelsen. Per Kristian Madsen har været medlem af bestyrelsen siden centerets start i 2014, men har valgt at udtræde i forbindelse med, at han forlader sin direktørstilling på Nationalmuseet i foråret 2017.

Bestyrelsen suppleres med Nils M. Jensen, der er direktør for Organisationen af Danske Museer. Med Nils M. Jensens store indsigt i museumsområdet, vil det kunne styrke samarbejdet med disse yderligere.

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling

HistorieLab arbejder for at styrke historie- og kulturarvsformidlingen til børn og unge. Centrets hovedfokus er at styrke historiefaget i grundskolen og bidrage til at skabe en engagerende og faglig stærk undervisning.

Ved siden af sit grundskolefokus arbejder centret endvidere med udvikling af historieundervisning og kulturarvsformidling i dagtilbud, på ungdomsuddannelserne, ved museer og oplevelsescentre samt i kultur og medier i Danmark.

Etablering af HistorieLab er en udløber af skolereformen fra 2013, der skal styrke elevernes læring og skolens faglige niveau. Det skal blandt andet ske igennem bedre og mere varieret undervisning og nye undervisningsformer.

Centrets rolle er at opsamle og skabe viden om og forståelse af historie og kulturarv som en forudsætning for menneskers identitet og deltagelse i samfundslivet.

HistorieLab støttes endvidere af Vejle Kommune og er placeret på University College Lillebælts campus i Jelling.

Læs mere på HistorieLabs hjemmeside

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.