13. juni 2017 af Anna Sandal

Fynsk kommune uddanner 60 sygeplejersker i borgernær sundhed

Assens Kommune har sammen med UCL designet et modul på diplomuddannelsen i borgernær sundhed, som passer til den vestfynske virkelighed.

Diplommodul skal ruste hjemmepleje af svækkede borgere

I Assens Kommune har man grebet ud efter den nye diplomuddannelse i borgernær sundhed, som University College Lillebælt tilbyder.

Vi har sammen med UCL taget afsæt i vores egen virkelighed i udviklingen af modulet.

60 af kommunens sygeplejersker skal i gang med diplommodulet ”Svækkede ældre”. Kompetenceudviklingen i Assens er et led i den nationale satsning på ”Det nære sundhedsvæsen”.

– Vi skal imødekomme de tiltag, der sker på landsplan, hvor kommuner skal varetage sygeplejen af borgere med flere komplekse og ustabile problemstillinger, siger Pernille Byskov, leder af Den Kommunale Sygepleje i Aarup og Akutteam, Assens Kommune.

Målet er at forebygge indlæggelser

Pernille Byskov mener, at sygeplejen befinder sig i et paradigmeskifte, hvor borgerne endnu hurtigere udskrives fra sygehusene. Det betyder nemlig, at de kommer tilbage i eget hjem syge og svækkede med stort behov for sygepleje.

Svækkede ældre med multisygdomme kræver en helt særlig indsats, og diplommodulet har både fokus på symptomer og observationer.

Borgere udskrives hurtigere fra sygehusene, hvilket øger behovet for sygepleje i eget hjem.

– Vi skal i sygeplejen være bedst muligt rustede til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, siger Pernille Byskov.

Assens Kommune er med til at designe modulet

I det vestfynske har det været afgørende at få designet modulet, så de 60 sygeplejersker får kompetenceudvikling, som er direkte anvendelig i praksis.

– Vi har sammen med UCL taget afsæt i vores egen virkelighed i udviklingen af modulet. Sygeplejerskerne skal ligeledes lave en afsluttende opgave, hvor de undersøger et emne fra egen praksis, siger Pernille Byskov og understreger vigtigheden af, at uddannelsen er på diplomniveau.

Assens Kommune gennemfører kompetenceudviklingen over halvandet år med tre hold bestående af hver 20 sygeplejersker.

Læs mere om den nye sundhedsfaglige diplomuddannelse i Borgernær sundhed.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.