9. marts 2018 af Trine Riis-Hansen

Fynsk kommune styrker hele dagplejen

Samtlige dagplejere i Faaborg-Midtfyn Kommune får styrkede kompetencer som led i en omfattende børneindsats i kommunen.

Ekstra indsats skal sikre børn og unges trivsel og læring

Faaborg-Midtfyn Kommune gør nu en ekstra indsats for at skabe de bedst mulige betingelser for børn og unges trivsel og læring. Det starter i 0-6-årsalderen med projektet ”En god start i livet” i dagplejen.

Forløbet skal styrke dagplejernes evne til at handle, når de opdager et barn i mistrivselSamtlige kommunens 136 dagplejere skal fra nu og to år frem i gang med kompetenceudvikling. University College Lillebælt har designet et forløb, der matcher kommunens ønsker for dagplejen.

– I samarbejde med UCL giver vi dagplejerne kompetencer og træning, der udvikler deres faglighed. Forløbet skal styrke dagplejernes evne til at handle, når de opdager et barn i mistrivsel, siger Lene Stokholm, leder af dagtilbud, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Dagplejere får viden om, hvordan de kan handle, når børn ikke trives

Den ambitiøse indsats for kommunens dagplejere er et led i en større børnepakke, som politikerne vedtog i budgetaftalen for 2017.

Dagplejerne vil på kompetenceudviklingsforløbet bl.a. hente viden om, hvordan de spotter og hjælper børn i udsatte positioner. Målet er at observere og handle i forhold til barnets:

  • sundhed og trivsel
  • leg og læring
  • deltagelse og relationer
  • følelsesmæssige, sproglige og motoriske udvikling

– Den tidlige indsats har enorm betydning for børns liv og trivsel – det viser al forskning. Vores dagplejere skal have et solidt fagligt fundament til at møde hvert enkelt barn, siger Lene Stokholm.

Alle 136 dagplejere i Faaborg-Midtfyn Kommune får et kompetenceforløb, der skal udvikle deres faglighed og styrke deres evne til at handle, når de opdager et barn i mistrivsel.

Forældresamarbejde og lovgivning er med i pakken

Når børn er i udsatte positioner, stiller det særlige krav til dagplejerne, bl.a. om tværfagligt samarbejde med fagpersoner og forældre.

– Dagplejerne lærer at håndtere de dilemmaer, de kan stå i, når de er bekymret for et barn, siger dagplejelederen.

Hver dagplejer kommer på et ugekursus. Kommunen har tilrettelagt kompetenceudviklingen med tre forløb ad gangen, så dagplejerne kan vikariere for hinanden undervejs.

Kontakt
×
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
Hvorfor fusionerer vi?
Der opstår konstant nye muligheder og dilemmaer i en verden i forandring. Muligheder vi gerne vil være en del af, og dilemmaer vi på tværs af fagligheder skal være med til at løse.
Målet med fusionen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er at styrke uddannelsen af medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked.
Ny hjemmeside
på vej
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.