26. januar 2017 af Lene D. Rasmussen

Filmprofessionel assistance til filmforløb i klassen

Fynske lærere kan booke en filmprofessionel til at sparre med, når der skal arbejdes med film i klassen.

Kulturregion Fyns udviklingsprojektet ‘Film som praktisk-musisk fagligheder’ tilbyder nu grundskolerne på Fyn, at de kan booke en professionel filmmand m/k til at sparre med, når der står filmundervisning på skoleskemaet.

Det sker under overskriften ‘Film for børn og unge’. ‘

‘Filmprofessionelle til de fynske skoler’ er et katalog over filmforløb for indskoling, mellemtrin og udskoling. Kataloget præsenterer desuden de professionelle filmfolk, som skoler og lærere kan booke til projekter.

Til gensidig fordel

Formålet med initiativet er at styrke det filmskabende element i skolernes undervisning ved at styrke lærernes kompetencer og understørre elevernes produktive læring og kreativitet.

En sideeffekt skulle gerne være, at de filmprofessionelle får styrket deres kompetencer i at formidle og at undervise lærere og elever.

De filmprofessionelle i kataloget dækker forskellige kompetencer i arbejdet med film, fx instruktion, lyd, manuskriptskrivning, skuespil m.v.

Trintilpasset animationsforløb – et eksempel

Du kan fx bestille et animationsforløb, hvad enten du underviser i indskoling, mellemtrin eller udskoling. Forløbene er tilpasset skoletrinene.

I indskolingen skal eleverne arbejde med forståelse af levende billeder samt billedsprog og lydens betydning.

På mellemtrinnet handler det om at få eleverne til at arbejde mere dybtgående med de filmiske virkemidler. Og i udskolingen får eleverne mulighed for at formidle en hvilken som helst skoleopgave som film.

Yderligere oplysninger

Tilbudet henvender sig til lærere på fynske folkeskoler og fri- og privatskoler.

Åbn kataloget ‘Filmprofessionelle til de fynske skoler’

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.