22. november 2016 af Nina Skriver Dahl

Feedback på dagsordenen i UCL’s pædagoguddannelse

I en evalueringsrapport påpeger Danmarks Evalueringsinstitution (EVA), at der er problemer med kvaliteten af pædagoguddannelsen på de danske professionshøjskoler. Rapporten peger særligt på, at de studerende savner feedback og efterlyser højere krav til de studerendes engagement i uddannelsen.

Feedback og forventningsafstemning

UCL har i det seneste år arbejdet med at sikre klare linjer i forhold til feedback og forventningsafstemning vedr. feedback på studieprodukter:

– Vi kunne i 2015 konstatere, at der især på pædagoguddannelsen var et udtalt behov for at sætte feedback på dagsordenen i dialogen med de studerende, siger uddannelseschef for Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Anders Nørgaard, som også varetager ledelsen af Læreruddannelsen på Fyn.

– Det betyder blandt andet, at der gives feedback på flere opgaver end tidligere, og at der ved gennemgang af studieplanen for et modul altid sættes fokus på, hvilken feedback der gives. Nogle gange kan feedback gives af medstuderende, andre gange mundtligt eller skriftligt undervejs i arbejdet med et produkt eller efter aflevering.

– Vi arbejder systematisk på at udvikle feedback’en. Og det tager tid at få indarbejdet: Vi skal både være i tæt dialog med de studerende om deres forventninger og sikre, at de kender vores forventninger til dem som studerende. Det arbejder vi hårdt på, men er ikke i mål endnu, fortæller Anders Nørgaard.

Kompetenceløft af undervisere i 2017

Ønsket om mere feedback gælder ikke kun studerende på pædagoguddannelsen, men også mange andre studerende på UCL. Og en af måderne at løfte udfordringen på er at give de studerende bedre redskaber til at arbejde sammen i grupper – herunder at give hinanden feedback. Studiegruppefacilitering er derfor på programmet som kompetenceløft af underviserne på UCL i løbet af 2017.

– I slutningen af september måned afholdt pædagoguddannelsen en hel temadag for alle undervisere, hvor feedback til studerende var omdrejningspunktet. Det anser jeg for et godt billede på vores vilje til at løfte opgaven med feedback i UCL, slutter Anders Nørgaard.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.