23. november 2014 af Carsten Pico

Samfundsfag

Hvorfor læse samfundsfag på læreruddannelsen?

Samfundsfag undervises der i fra 8.-10. klasse.

I samfundsfag beskæftiger du dig med afgørende politiske, økonomiske og demokratiske udviklingstendenser. Både i Danmark og resten af verden. Og såvel i et nutidigt som et historisk perspektiv.

Faget kan handle om alt fra velfærdssamfundets udvikling til vælgeradfærd og spørgsmålet om, hvorfor Danmark deltager i EU-samarbejdet.

Faget klæder dig på til at påtage dig den vigtige rolle det er at ruste de ældste elever i skolesystemet til at tage aktiv del i et demokrati.

Du bliver i stand til at lære dine elever at reflektere over økonomisk og samfundsmæssig udvikling og på den baggrund træffe selvstændige valg.

Faget er opdelt i 3 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget samfundsfag er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

Politik, magt og demokrati – i Danmark og i verden

Sociologi, sociale og kulturelle forhold – i Danmark og i verden

National- og privatøkonomi, økonomiske og velfærdsmæssige problemstilling – i Danmark og i verden

Undervisningsfagets indhold

På modul 1 bliver du klædt på til at undervise i politik, magt og demokrati. Du får indsigt i, hvad demokrati er. Du lærer at analysere det danske, politiske system og dets funktion ift. forskellige demokratiidealer. Du lærer også at forholde dig analytisk til demokrati i et europæisk og globalt perspektiv.

Modul 2 har du fokus på, hvordan elever udvikler evnen til at se sig selv som en del af et samfund, de påvirker og påvirkes af. Du arbejder med sociologiske teorier om forholdet mellem individ og fællesskab. Du arbejder både med problemstillinger i et lokalt, nationalt, regionalt og globalt perspektiv.

Modul 3 giver dig indsigt i økonomiske og velfærdsmæssige problemstillinger. Du arbejder f.eks. med nationaløkonomi, mikro- og makroøkonomiske teorier, forbrugerteori og teori om bæredygtighed. Modulet klæder dig på til at forstå økonomisk adfærd og interesser ud fra økonomiske, sociologiske og politologiske perspektiver.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.