21. juni 2018 af Trine Riis-Hansen

Få op til 10.000 kr. til videreuddannelse

Du har nu mulighed for at få op til 10.000 kr. til din videreuddannelse fra Omstillingsfonden.

Tilskud skal give kompetenceløft via akademi- eller diplomuddannelse

Fra 1. august 2018 kan du med midler fra den såkaldte Omstillingsfond gå i gang med, eller fortsætte på din akademi- og diplomuddannelse. Fonden dækker dit deltagergebyr op til 10.000 kr. om året til og med år 2021.

Omstillingsfonden er en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter landede i oktober 2017. Aftalen har til formål at give voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet et markant løft i perioden 2018-2021.

Der afsættes årligt 65 mio. kr. på landsdækkende plan til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere kan deltage i offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser.

Tilskud til faglærte og ufaglærte

Der er nogle adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne modtage penge fra Omstillingsfonden.

Du skal være

 1. faglært eller ufaglært. Dvs. du skal have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse
  • Ansøgere, der har gennemført en dansk videregående uddannelse, kan ikke modtage tilskud fra omstillingsfonden
  • Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplomfagmoduler opfattes ikke som  videregående uddannelse, så længe du ikke har gennemført en hel uddannelse
 2. i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs.
  • Du skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark
  • Selvstændige kan ikke modtage tilskud
  • Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud
  • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud
 3. tilmeldt et modul på en akademi- eller diplomuddannelse udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse om akademiuddannelser og Bekendtgørelse om diplomuddannelser
 4. du må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra Omstillingsfonden.

Information fra Uddannelses- og Forskningsministeriet tilskud

×
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
Hvorfor fusionerer vi?
Der opstår konstant nye muligheder og dilemmaer i en verden i forandring. Muligheder vi gerne vil være en del af, og dilemmaer vi på tværs af fagligheder skal være med til at løse.
Målet med fusionen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er at styrke uddannelsen af medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked.
Ny hjemmeside
på vej
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.