23. januar 2017 af Carsten Pico

Endnu en skole bliver del af UCL's LOMA-projekt

Strandgårdskolen fra Ishøj Kommune bliver den 5. skole, som bliver del af UCL’s skolemadsprojekt LOMA. Yderligere 5 skoler starter LOMA-projekter i 2017.

Strandgårdskolen i Ishøj Kommune blev fredag den 20. januar 2017 udnævnt til LOMA-skole.

Med de nye læremidler kan vi styrke elevernes deltagelse i planlægning, tilberedelse og servering af fælles måltider.

LOMA står for lokal mad-projekt og er et samarbejde mellem UCL og 5 skoler i 4 kommuner. Projektet er støttet af Nordea-fonden med 7,4 mill. kr.

Skolen får LOMA-beviset, fordi lærere og køkkenledere har været med i LOMA-projektets pilotfase og efteruddannelse.

I løbet af 2015-2016 har skolen gennemført LOMA-undervisning for indskoling, mellemtrin og udskoling.

LOMA-beviset blev overrakt ved en festlig event, hvor også Jeanette Merklin (S), formand for Børn og Ungeudvalget i Ishøj Kommune, holdt tale.

Strandgårdskolens elever var med til at lave mad til eventens gæster, og de havde også været med til at planlægge workshops som viste eksempler på, hvordan undervisningen foregår på skolen.

NOMA, Strandgårdsskolen 2

Jane Møller, Susanne Clausen og Lykke Stagaard har været de lokale drivkræfter bag Strandgårdskolens LOMA-aktiviteter.

Støtte til efteruddannelse og nye læremidler

Nordea-fonden har støttet LOMA-projektets efteruddannelse.

Fonden har desuden givet tilskud til, at Strandgårdskolen kunne anskaffe nye læremidler i form af service, kornkværn, opvask og andre faciliteter til køkkenet, samt inventar til udskolingens spiseafdeling.

– Med de nye læremidler kan vi styrke elevernes deltagelse i planlægning, tilberedelse og servering af fælles måltider, fortæller Birgit Lise Andersen, skoleleder på Strandgårdskolen.

NOMA, Strandgårdsskolen 1

Gæster og skolens medarbejdere samlet til LOMA-event på Strandgårdskolen, der fredag den 20. januar som den femte skole blev udnævnt til LOMA-skole.

Flere skoler på vej ind i projektet

Strandgårdskolen er 1 af 5 skoler, som er med i LOMA-projektet. Yderligere 5 skoler starter i projektet i løbet af 2017.

– Vi glæder os til at se LOMA implementeret på nye måder på hver skole i det kommende år, siger Dorte Ruge, projektleder for LOMA.

– Implementeringen sker med afsæt i de fælles principper, der sætter en kurs for den skoleudvikling, som deltagelse i projektet medfører, siger hun.

Lærere og køkkenledere på de nye skoler har bidraget afgørende med innovativ udvikling. Specielt i forhold til, hvordan LOMA kan implementeres i indskolingen og mellemtrinnet.

Projektleder og kontaktperson for NOMA
LOMA - Lokal Mad

LOMA er startet som et udviklings- og forskningsprojekt.

Projektet er støttet af Nordea-fonden med 7,4 mill. kr. og gennemføres fra 2015-2017 i et partnerskab mellem UCL og 5 skoler i de 4 kommuner: Aalborg, Herning, Svendborg og Ishøj.

LOMA tager afsæt i 7 principper:

  • Maden skal være sund og lavet “fra bunden af” i henhold til de nye nordiske anbefalinger.
  • Der skal være et produktionskøkken, hvor der er plads til, at elever kan deltage i tilberedningen af maden.
  • Der skal være plads til, at alle elever og lærere hver dag kan spise et fælles måltid sammen som en integreret del af skolens hverdag.
  • Køkkenet skal indrettes med professionelt udstyr med henblik på at tiltrække og fastholde professionel arbejdskraft.
  • Der skal, så vidt muligt, anvendes lokalt producerede (gerne økologiske) råvarer.
  • Hele konceptet skal, så vidt muligt, være bæredygtigt i relation til arbejdsmiljø, livscyklus, vandforbrug og CO2.
  • LOMA kan etableres i eksisterende eller nyt byggeri.

Læs mere om LOMA på lomaskole.dk.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.