23. august 2017 af Maria Slej-Hasselstrøm

Efterskolernes succes undersøges

Børn med et efterskole-ophold i bagagen, klarer sig typisk bedre senere i livet. Forskere er nu i gang med at afdække årsagerne i et stort projekt.

University College Lillebælt og Professionshøjskolen Absalon skal i et nyt projekt undersøge efterskolernes undervisning og samvær

Forskere er nu i gang med at afdække årsagerne til, hvorfor børn der har været på efterskoleophold klarer sig bedre socialt og fagligt senere i livet.

Det sker i et stort projekt, hvor udvalgte efterskoler i de kommende år vil blive genstand for en særlig opmærksomhed fra forskere fra University College Lillebælt og Professionshøjskolen Absalon.

Uddannelsesinstitutionerne er i gang med forskningsopgaven, som er bestilt af Efterskoleforeningen, der ønsker at afdække årsagerne til, at unge, der har gået på efterskole, senere i livet klarer sig bedre socialt og fagligt end deres jævnaldrende.

Synlig dannelse på ét år

Modsat tidligere undersøgelser skal projektet især fokusere på efterskolernes undervisningspraksis i skolefagene, men også profilfag, fælles samlinger og andre aktiviteter er i fokus. I det hele taget skal undervisningen ses i sammenhæng med skolernes tilbud om samværsformer.

– De fleste elever omtaler deres efterskoleophold rosende, især i bakspejlet, men kan vi også få øje på en synlig dannelse, mens det står på, spørger Stefan Ting Graf, der er projektleder.

Efterskolerne skal kunne modsvare folkeskolens faglige mål og læring, og ønsker samtidig at bidrage til elevernes folkelige oplysning, livsoplysning og demokratiske dannelse. Dette skal det nye forskningsprojekt undersøge empirisk. Det centrale spørgsmål bliver, hvordan balancerer efterskolerne mellem deres frihed til at tilrette undervisning og de udefra kommende krav om mere målstyring.

– Det bliver meget spændende at få indblik i, hvordan efterskolerne forstår og praktiserer deres dannelsesambitioner i undervisningen, siger Stefan Ting Graf.

 

Et efterskoleophold bevirker typisk, at børnene senere i livet klarer sig bedre. Det kan blandt andet skyldes, at gode fællesskaber styrker elevernes selvtillid, selvværd og selvagtelse.

Video og feltstudier

Seks efterskoler er udvalgt til projektet: Høng Efterskole, Midtsjælland Efterskole, Vejstrup Efterskole, Ollerup Efterskole, Himmelbjergenes Efterskole og Østerskov Efterskole.

De deltagende forskere skal ud på de seks skoler og foretage kvalitative undersøgelser af undervisning og samvær, som blandt andet indbefatter videoobservationer, feltstudier og interviews med elever og det pædagogiske personale.

Denne empiri vil ligge til grund for forskellige analyser med henblik på videreudvikling af begreber og modeller for efterskolernes pædagogik og didaktik. Projektets langsigtede formål er at bidrage til udvikling af efterskolernes praksis. For at understøtte denne udviklingsproces bliver der hen mod projektets afslutning gennemført regionale forskningscirkler med efterskolelærere. Projektets resultater vil derudover blive formidlet via en antologi og forskningsartikler.

 

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.