11. april 2018 af Anna Sandal

Den maritime sektor og UCL: Ny lederuddannelse og den maritime virkelighed sejler side om side

Den maritime branche har med Blue Diploma hos UCL fået en målrettet diplomuddannelse i ledelse. Version to, som starter i august, matcher de særlige arbejdsvilkår i den maritime branche.

De første tilmeldinger til diplomuddannelsen i ledelse Blue Diploma, som LedelsesAkademiet Lillebælt har udviklet i samarbejde med den maritime branche, er begyndt at tikke ind. Uddannelsen, der blev præsenteret sidste år, er nu lanceret i en version to, hvor den er endnu mere tilpasset den maritime virkelighed.

Strukturen på Blue Diploma-uddannelsen er tilpasset deltagernes hverdag, så de kan følge undervisningen, når de er på vandet (modelfoto).

LedelsesAkademiet Lillebælt forventer stor interesse for pladserne på uddannelsen.

– Sidste år havde vi fem tilmeldinger, men vi stod samtidig med 15 deltagere, som var meget interesserede i at komme i gang, men som ikke kunne få logistikken til at gå op med så kort varsel. Derfor har vi i Blue Diploma version to gjort uddannelsen endnu mere fleksibel og tilpasset den maritime virkelighed, siger Jens Linder, underviser på LedelsesAkademiet Lillebælt og initiativtager til den nye uddannelse.

Styrmand som underviser

Jens Linder er selv tidligere styrmand, og han ved derfor, hvilke særlige rammer, der er brug for, når man inden for det maritime skal i gang med lederuddannelse.

– Er du eksempelvis sejlende, kan det være udfordrende at få kombineret uddannelsesdage i Odense med arbejdet. Derfor har vi med den nye udgave af Blue Diploma skruet det sådan sammen, at der er færre ‘obligatoriske’ tilstedeværelsesdage med undervisning i Odense, fortæller Jens Linder.

I praksis betyder det, at der primært er fælles undervisningsdage i forbindelse med semesteropstart. Ved de øvrige undervisningsdage vil forelæsningerne blive optaget på video og være tilgængelige for deltagere, som ikke har mulighed for fysisk fremmøde. Der vil være e-læringsmaterialer, som alle deltagere vil skulle benytte under forløbet, og studievejledning for kan være ved personligt møde eller via video-forbindelse.

Uddannelse til Det Blå Danmark

Derfor har vi i Blue Diploma version to gjort uddannelsen endnu mere fleksibel og tilpasset den maritime virkelighed.

Blue Diploma er en maritim udgave af Diplomuddannelsen i ledelse. Uddannelsen er en kompetencegivende videreuddannelse på bachelorniveau. Fokus er på ledelse, strategi og økonomistyring, og uddannelsen giver deltagerne de ledelsesfaglige kompetencer, som kan give udvikling i resultatskabelse, job og karriere.

– Uddannelsen retter sig bredt mod Det Blå Danmark. Der vil både være ledere, projektledere, teamledere og medarbejdere med lederambitioner på uddannelsen, siger Jens Linder og uddyber:

– Deltagere er både fra rederier, værftsindustrien og mange følgeindustrier. Uddannelsen er tilrettelagt, så den inddrager forskning og viden fra de maritime miljøer, og alle deltagere vil have en fælles referenceramme.

Gode finansieringsmuligheder

Den samlede pris for deltagelse i hele uddannelsen over to år er kr. 86.600,-. Kommunalt ansatte har mulighed for at få hovedparten af udgifterne til uddannelsen dækket, men også ledere fra det private er godt stillede. Den Danske Maritime Fond understøtter udviklingen i det Blå Danmark og har besluttet at give legatstøtte på op til 50% til deltagere på Blue Diploma.

– Den økonomiske støtte, som deltagerne kan hente til uddannelsen, er et udtryk for, at vi har en branche, som virkelig kan se værdien af den her form for lederuddannelse, siger Jens Linder.

Læs mere om Blue Diploma – Den Maritime Diplomuddannelse i Ledelse

Læs fortællinger fra deltagere på uddannelsen “Jeg vil udvikle mig hele livet” og “Minded på min virkelighed”.

Fakta om uddannelsen Blue Diploma

Blue Diploma er en diplomuddannelse i ledelse udviklet af LedelsesAkademiet Lillebælt i samspil med den maritime branche. En fuld diplomlederuddannelse giver samlet 60 ECTS-point og er dermed en fuldgyldig diplomuddannelse i ledelse, som også er kompetencegivende inden for andre fagområder.

På uddannelsen bliver man bl.a. styrket inden for områderne:

  • styring og strategi
  • organisation og processer
  • økonomisk ledelse
  • lederkommunikation
  • professionelt lederskab.

Undervisningen foregår på LedelsesAkademiet Lillebælt, Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV, ligesom der også er mulighed for fjernundervisning.

Besøg LedelsesAkademiets hjemmeside for information og tilmelding. Her finder du også oplysninger om, hvordan du søger legatstøtte fra Den Danske Maritime Fond.

×
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
Hvorfor fusionerer vi?
Der opstår konstant nye muligheder og dilemmaer i en verden i forandring. Muligheder vi gerne vil være en del af, og dilemmaer vi på tværs af fagligheder skal være med til at løse.
Målet med fusionen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er at styrke uddannelsen af medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked.
Ny hjemmeside
på vej
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.