8. september 2017 af Maria Slej-Hasselstrøm

Dansk GeoGebra-mesterskab er skudt i gang

Start det nye skoleår med at lade eleverne arbejde kreativt med matematikken – nu for alle klassetrin.

I år er Geogebra- konkurrencen udvidet til alle grundskolens afdelinger, og igen i år vil der være fokus på det kreative og skabende.

Klasserne skal lave produkter, der vil blive bedømt af forskellige fagfolk i regionerne.

Da konkurrencen i år udvidet til alle afdelinger af grundskolen, vil der være forskellige udfordringer til de forskellige afdelinger.

Se materialet til dette års Geogebra-mesterskab 

Deadline, kriterier og klassestørrelse

Deadline for aflevering er skolernes motionsdag fredag op til efterårsferien og i år er der sat en max klassestørrelse på 28 elever.

Konkurrencen er inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling, og der skal findes en vinder for hver afdeling. De tre afdelinger har hver deres fokus i konkurrencen, som du kan læse mere om herunder og i de undervisningsmaterialer, vi har lavet til konkurrencen.

Indskoling:

GeoGebrateknikker – Konstruktion og flytninger.
Tema – Klassens GeoGebralogo. Klassen laver sit eget GeoGebralogo. Der vil blive lagt vægt på brugen af matematiske konstruktioner og flytninger.
Krav til produktet – GeoGebras originale logo skal på en eller anden måde indgå i det færdige GeoGebraprodukt.

Mellemtrin:

GeoGebrateknikker – Animationer.
Tema – Sommerferie. Der skal laves et produkt med animationer i, som på den ene eller anden måde viser temaet sommerferie.
Krav til produktet – Animationen må ikke vare mere end 30 sekunder.

Udskoling:

GeoGebrateknikker – Knapper og skydere.
Tema – Spil. Begrebet spil kan tolkes på mange måder, og vi lader det være op til de deltagende klasser at lave deres tolkning af ordets betydning. Der vil blive lagt vægt på, hvilke inputværktøjer man bruger, og hvordan de bruges. Til inputværktøjer regnes knapper, skydere, klikbokse og tekstfelter.
Krav til produktet – Der skal indgå enten knapper eller skydere i produktet og gerne begge.

Læs om sidste års konkurrence og kig i inspirationsmaterialet til eleverne.

Kreativ, æstetisk og skabende matematik

Konkurrencen går på tværs af de senere års tendens til, at it i matematik handler om reproduktion og træning af klassiske færdigheder inden for afgrænsede områder af faget.

Formålet med konkurrencen er at inspirere til at arbejde kreativt, æstetisk og skabende med en åben opgave med mange løsninger – og med GeoGebra som værktøj.

I forhold til Fælles Mål arbejder eleverne med de matematiske kompetencer samtidig med, at flere af stofområderne kommer i spil. Tværgående temaer som ‘It og medier og ‘Innovation og entreprenørskab’ er indtænkt i konkurrencen.

Arrangører

Dansk GeoGebra-mesterskab bliver arrangeret i et samarbejde mellem det Danske GeoGebra institut og Danmarks matematiklærerforening.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.