CFU's konsulenter skriver

12. december 2017 af Maria Slej-Hasselstrøm

Sådan forbedrede skole trivsel og læringsmiljø

Indskoling Mellemtrin Udskoling

Én uge i Canada og Tåsingeskolen kan nu mærke en forskel. Få de nyeste skoleudviklingstendenser på konferencen The CanaDanish way og hent inspiration til hvordan andre skoler bruger deres nye viden i dagligdagen.

Én uge brugte seks vejledere, afdelingsledere og lærere fra Tåsingeskolen i Toronto og det har gjort, at skolen nu har fokus på synlig læring fx tegn på læring og visualisering af næste trin i læreprocesser. Samtidig arbejder de med, hvordan læringskulturen på skolen udvikles, så fejl er ok og fokus skubbes fra fokus på svar til fokus på proces.

– “Ingen er gode, før alle er gode”. Dette citat stammer fra en skoleleder i Toronto, og det tog vi med hjem fra Canada, fortæller  afdelingsleder Gitte Kondrup Ebbesen fra Tåsingeskolen og uddyber:

-Det betyder, at vi har fokus på at gøre læringen synlig for eleverne, så det er tydeligt for alle, hvad der skal læres, og hvornår man er i mål. Vi har fået mere fokus på læringsprocesserne – hele tænkningen – så vores kultur stille og roligt begynder at bære præg af, at eleverne involveres i deres læring. Vi kan især se, at det påvirker trivslen og læringsmiljøet for eleverne.

Du kan få del i denne inspiration uden at skulle helt til Canada på konferencen The CanaDanish way, der afvikles til april. Få overblik over de mange spændende oplæg på konferencen. 

Også for dig der ikke har været i Canada

Målgruppen er skoleledere, forvaltningsansatte, vejledere, konsulenter og lærere, der måske allerede har været i Canada, men bestemt også alle andre, som har set, at Danmark med fordel kan lade sig inspirere globalt på skoleområdet, når det gøres med omtanke.

CanaDanish startede med et stort netværk af Ontariorejsende, som har en fælles interesse i Ontarios bidrag til forståelsen af god skoleudvikling. Nu har det udviklet sig til en bred nysgerrighed i forhold til, hvad globale skoleudviklingstendenser kan bidrage med i den danske folkeskole.

Der bliver kigget rigtig meget i retning af Canada i disse år. Dels fordi folkeskolereformen, som de danske skoler har skullet implementere herhjemme gennem de seneste år, er stærkt inspireret af den måde, som skolevæsnet i Ontario arbejder med elevens læring i centrum og stærke læringsfællesskaber på. Dels fordi de er langt fremme i forhold til at arbejde målrettet med data om elevernes læring, så de pædagogiske medarbejderes professionelle dømmekraft samtidig udvikles positivt.

Inspiration i organisations- og ledelsesteorier

Fra resten af verden henter vi i Danmark i disse år især inspiration i organisations- og ledelsesteorier, der sætter professionalisering og kapacitetsopbygning i skolens kulturer i centrum.

På teamniveau udfoldes dette i læringsfællesskabers arbejde med fælles analyser af og refleksioner over elevernes læring og trivsel, og heraf følger naturligt en opmærksomhed på en synliggørelse af læring og læreprocesser helt ud til eleverne i klasserne.

-Det er dette spænd af kapacitetsopbygning på alle niveauer, vi sætter spot på med konferencen, når vi udfolder “oversættelser” af den internationale inspiration til danske udviklingstiltag, fortæller Anette Vestergaard Søberg, der er pædagogisk konsulent på CFU på University College Lillebælt.

Fagfolk fra Canada, Danmark og Norge

Spørgsmålet er: Hvordan skaber vi bedst en praksis, der nok er internationalt inspireret, men stadig tro mod danske skoleværdier og relevant i forhold til vores lokale skolekontekst?

Det får du mange kvalificerede bud på fra danske, canadiske og norske fagfolk.

Det er tredje år i træk konferencen The CanaDanish way afholdes.

Tid og sted

10-.11. april 2018 Hotel Nyborg Strand. Tilmeldingsfristen 9. februar 2018.

Konferencen er arrangeret af University College Lillebælt og Via University College.

Yderligere oplysninger

Program, tilmelding, overblik over workshops, priser m.v.

 

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.