Fagside for Matematik

15. marts 2018 af Maria Slej-Hasselstrøm

10 tips til at inddrage matematikken i virkeligheden

Indskoling Mellemtrin Udskoling

Her får du 10 konkrete ideer til din undervisning i matematiske udfordringer med afsæt i verden omkring os og link til materiale, du kan bruge, på DR.

Matematik er (endnu) mere fængende hvis den tager udgangspunkt i de mange forskelligartede matematiske udfordringer, der findes hverdagen.

Det øger elevernes incitament til at tilegne sig færdighederne, når de kan se, hvad tal og udregninger også kan bruges til.

Her giver CFU’s to konsulenter i matematik Rikke Teglskov og Bo Kristensen 10 tips til, hvordan du som lærer kan inspirere eleverne til at bruge matematikken på forskellig vis.

  1. Læg matematikbøgerne væk og tag udgangspunkt i verden omkring dine elever.
  2. Brug aktuelle begivenheder og tag matematisk udgangspunkt i dem. Lad for eksempel eleverne vurdere om prisen på en bil eller et hus er dyrt eller billigt. Eller om det tager kort tid eller lang tid at komme på besøg hos farmor og farfar?  Hvis en elev i klassen har fået hund, kan eleverne undersøge og vurdere, hvad det egentlig koster at have sådan en hund om året osv. Det giver dem en bedre forståelse for matematikken og virkeligheden.
  3. Brug matematikken til at beskrive verden omkring dem. Start med udfordringerne i det nære. Hvis alle skal sidde ved siden af hinanden i løbet af skoleåret, hvordan kan vi så hjælpe lærerne med at lave en god plan for siddepladser? Det leder ofte til ’det kommer an på’- spørgsmål. Skal de f.eks sidde to og to, eller må de sidde i grupper. Hvad nu hvis nogen har brug for at sidde alene? Osv. Når eleverne stiller den slags spørgsmål, har de allerede taget ejerskab til spørgsmålet, og er i gang. Det er vigtigt, at de tager stilling til mulighederne i en undersøgelse og træffer deres egne valg.
  4. Indrag udfordringer som på sigt lærer dem at kunne agere som ‘reflekterende borgere i samfundet’ Eksempelvis: Hvordan disponerer man sine lommepenge og dermed senere sin økonomi? Hvordan planlægger man sin tid? Hvordan laver man et fornuftigt feriebudget?
  5. Stil de gode spørgsmål, som gør at eleverne er motiverede for at kaste sig over matematikken, f.eks.: Hvordan kan du vide, at… Gælder det altid…., kan du give et eksempel, hvor din regel ikke gælder…, hvad nu hvis…, osv.
  6. Lad der være lav tærskel og højt til loftet. Det betyder at det skal være nemt at kunne træde ind i det rum der hedder hverdagsmatematik og at utraditionelle metoder er velkomne. Men også at der er udfordringer nok til de elever, der har brug for at stå på tæer.
  7. Start med at lægge undersøgelsen ud til eleverne i fællesskab og lade eleverne brainstorme og dele ideer, som alle kan få gavn af i den videre opgaveløsning. På den måde kan eleverne spejle sig i hinandens måde at tænke matematik på, og de får input til forskellige strategier, de måske ikke selv ville have tænkt på. På den måde kan fagligt stærke elever og elever med faglige udfordringer udvikle og udfordre hinanden.
  8. Vær klar til at stilladsere. Nogle elever kan hurtigt sætte sig ind i de matematiske udforinger i hverdagsmatematikken, andre vil skulle have en hjælp til at skulle afgrænse opgaven. Men det er afgørende for fællesskabet og for alles motivation, at temaet så vidt muligt bevares. Hvis det eksempelvis handler om siddepladser, kunne en afgrænsning for nogle elever være at de kun skal forholde sig til at eleverne sidder to og to. Og måske kun for pigerne eller drengene.
  9. Skab et flerstemmigt klasserum hvor elevernes input er omdrejningspunktet for diskussionen. Det kan man fx gøre ved at gentage elevernes udsagn, og få dem til at medgive, om man har forstået dem rigtigt. Eller ved at åbne for at eleverne skal komme med forslag til angrebsvinkler på undersøgelser og opgaver.
  10. Hav fokus på elevernes gode argumenter for, hvordan de er kommet frem til deres resultat, og hvorfor de mener, at det var en fornuftig måde at angribe problemet på. Facit er mindre vigtigt end proces.

Undervisningsmateriale fra CFU og DR

Faglig konsulent i matematik på CFU Rikke Teglskov Kristensen har i samarbejde med DR udviklet undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i en tur til Fårup Sommerland.  Her kan eleverne opleve, hvordan de kan bruge den matematik, de lærer i skolen på en hel ny og anderledes måde.

Undervisningsforløbet er lavet med henblik på at inspirere eleverne i mellemtrinnet til at anvende den matematik, de lærer i skolen, i virkeligheden.

Fælles Mål

Temaet er bygget op, så det kommer omkring en række elementer, der er beskrevet i Fælles Mål. Der er tale om emner som gennemsnitshastighed, kapacitet, retvinklede trekanter, geometrisk tegning, variabler m.m.

Indholdet i videoerne er udviklet til at træne og videreudvikle elevernes brug af fagord og begreber, der hører til i løsningerne af de matematiske problemer. Derudover åbner temaet op for at tale om fejlkilder, og hvordan man praktisk løser de matematiske udfordringer.

 

×
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
Hvorfor fusionerer vi?
Der opstår konstant nye muligheder og dilemmaer i en verden i forandring. Muligheder vi gerne vil være en del af, og dilemmaer vi på tværs af fagligheder skal være med til at løse.
Målet med fusionen til UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er at styrke uddannelsen af medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked.
Ny hjemmeside
på vej
Vi er fusioneret med Erhvervsakademiet Lillebælt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.