28. september 2016 af Louise Lindholm Sørensen

Børneterapeuter får hjælp til professionel dokumentation

Fysio- og ergoterapeuter bombarderes med behandlingsmuligheder og information. Et diplommodul i dokumentation og evidens giver klarhed i arbejdet.

Terapeuter på børne- og ungeområdet bliver konstant konfronteret med ny viden og alternative behandlingsmuligheder på nettet, fra kolleger og fra ivrige forældre, som vil sikre deres børn den bedst mulige behandling.

Som fagperson er det derfor vigtigt, at man føler sig rustet til at forholde sig kritisk til den viden, som er tilgængelig, og kan argumentere for sine faglige valg overfor forældre og andre sundhedsprofessionelle.

Terapeuter skal i højere grad blive stærke til at beskrive, hvad de gør og hvorfor, og der kan et øget fokus på evidens og dokumentation være til stor hjælp.

Fysioterapeut med lille dreng

Når terapeuter skal argumentere for deres indsatser, er dokumentation vigtigt.

Fokus på evidens i et børneterapeutisk perspektiv

Diplommodulet Børnefamilien og den sundhedsprofessionelle – i et børneterapeutisk perspektiv er et særligt tilrettelagt forløb for erfarne ergo- og fysioterapeuter, der arbejder med børneterapi indenfor special- og almenområdet.

På modulet får ergo- og fysioterapeuter værktøjer til at udvikle deres praksis, argumentere for valg af teorier og metoder og udvikle en øget kritisk bevidsthed.

Et godt samarbejde og partnerskab med forældre og andre fagpersoner er centralt i børneterapi, og derfor har modulet blandet andet fokus på familiecentrering og inklusion.

Om diplommodulet Børnefamilien og den sundhedsprofessionelle

Modulet Børnefamilien og den sundhedsprofessionelle – i et børneterapeutisk perspektiv er et modul på Den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Modulet er på 10 ECTS og udbydes af UCL i efteråret 2017.

På modulet arbejder deltagere med

  • undersøgelse og bearbejdning af problemstillinger og erfaringer fra hverdagen
  • litteratursøgning, vurdering og anvendelse af forskningsresultater i den børneterapeutiske praksis
  • klinisk ræssonering og kritisk refleksion
  • inklusion og familiecentrering
  • ’at lykkes gennem andre’ i det børneterapeutiske samarbejde.
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.