28. november 2016 af Nina Skriver Dahl

175 års uddannelseshistorie i Jelling

Siden 1841 er der blevet uddannet lærere i Jelling. Og siden 1982 også pædagoger. Det fejres ved en reception den 30. november.

Der ligger lidt af min sjæl på Jelling Seminarium!I tidens løb har seminariet været kendt som Jelling Seminarium og Jelling Statsseminarium. Men i 2007 blev Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling en del af professionshøjskolen University College Lillebælt.

De to uddannelser har i de seneste år fået selskab – på Jellings fineste matrikel med Jellingstenene og monumentområdet som nærmeste nabo – af både Jelling Friskole og HistorieLab (Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling).

Vejle Kommunes borgmester Arne Sigtenbjerggaard ærgrer sig over ikke at kunne være med til jubilæet på seminariet, som har haft afgørende betydning i hans eget liv. Her blev han uddannet lærer i 1977, og her mødte han sin kone, som også læste til lærer:

– Jeg fornemmer en stolthed over at have gået på Jelling. Der er en særlig identitet. Og jeg håber den også vil bestå fremover. Der ligger lidt af min sjæl på Jelling Seminarium, lyder borgmesterens lykønskning til den traditionsrige uddannelsesinstitution.

_dsc5082-ucl-laereruddannelsen-jelling-januar-2016-til-web

Studerende øver sig på elever på den lokale friskole.

Stor betydning for lille by

I Jelling, som har ca. 3400 indbyggere, har seminariet igennem tiderne haft en særdeles vigtig betydning for forenings- og kulturlivet – og forretningerne – i byen.

– Det har haft en kæmpe betydning for Jelling, at undervisere og studerende boede i byen. De var frivillige i foreningslivet, og initiativrige folk på seminariet satte deres præg på udviklingen, fortæller Arne Sigtembjerggaard, som i mange år sad i byrådet og også var borgmester i Jelling Kommune.

I dag bor langt færre studerende i Jelling, de pendler i stedet til og fra studiet og sætter i mindre grad fingeraftryk på foreningslivet i byen.

– Hvis vi skal sikre et seminarium i Jelling, skal jellingborgerne tage aktivt imod de studerende og gøre dem til del af livet i Jelling, siger borgmesteren, som dog godt er klar over, at uddannelserne har ændret sig, siden han selv studerede.

Uddannelser samarbejder mere – inde og ude

For samarbejdet med omverdenen er rykket ind i selve uddannelserne, fortæller uddannelseschef for lærer- og pædagoguddannelsen i Jelling, Annette Falk:

– Uddannelserne i Jelling har udviklet sig fra at være to særskilte professioner med hver sin professionsidentitet – i Jelling endda i sin tid i hver sin bygning – til nu at være fuldstændig klar over, at ingen profession alene kan løfte de udfordringer, vi står overfor, siger Annette Falk.

Hun peger på, at de studerende igennem uddannelsen vænnes til det tværprofessionelle arbejde, der venter i praksis, ved at bringe de to uddannelser sammen så meget som muligt.

– Derved arbejder vi med forståelsen for hinandens kompetencer – ligesom vi i løbet af uddannelserne også har et tæt samarbejde med socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen.

Samtidig, understreger uddannelseschefen, udmærker uddannelserne i Jelling sig ved at være meget tæt på det praktiske lærer- og pædagogarbejde igennem trainee-forløb, skolementorordninger og i projekter som fx Spotlight, Billund Builds. Og både undervisere og studerende er involveret i forskningsprojekter i kraft af det nære samarbejde med videncentret HistorieLab.

Vel mødt til jubilæum

Jubilæet fejres 30. november kl. 14-16 med taler, foredrag og musik. Og alle er velkomne.

– Efter det officielle program holder vi åbent hus på uddannelserne for nysgerrige naboer og tidligere studerende og ansatte, som har lyst til at opleve eller genopleve seminariet.

– Nuværende studerende viser rundt og fortæller om nutidens uddannelsesinstitution i historiske rammer, slutter uddannelseschefen, som håber, at Jellings borgere vil lægge vejen forbi en af byens største arbejdspladser og et spændende uddannelsessted.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.