Indhold i denne sektion:

Diplomuddannelse i ledelse – struktur

Teoretisk viden om ledelse på højt fagligt niveau – koblet til dine egne praksiserfaringer.

Indhold i Diplom i ledelse

Uddannelsen omfatter  

 • seks obligatoriske moduler (i alt 30 ECTS)
 • valgfrie moduler (i alt 15 ECTS)
 • afgangsprojekt (15 ECTS) 

Diplomuddannelsen i ledelse er på i alt 60 ECTS-points svarende til et årsværk. Alle moduler i uddannelsen er på 5 ECTS, dog er afgangsprojektet 15 ECTS.

 Ledermøde

Obligatoriske moduler i Diplom i ledelse 

 • Det personlige lederskab 1: Ledelse og kommunikation (5 ECTS)
 • Det personlige lederskab 2: Professionelt lederskab (5 ECTS)
 • Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS)
 • Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer
  (5 ECTS)
 • Ledelse og organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS) 
 • Ledelse og organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS) 

Valgfrie moduler i Diplom i ledelse

 • Projektledelse (5 ECTS)
 • Ledelse og kompetenceudvikling (5 ECTS)
 • Ledelse og filosofi (5 ECTS)
 • Økonomisk ledelse (5 ECTS)
 • Team og netværksledelse (5 ECTS)
 • Viden og innovationsledelse (5 ECTS)
 • Strategisk ledelse (5 ECTS)
 • Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering
  (5 ECTS)
 • Ledelse, kommunikation og organisation
  (5 ECTS)
 • Forandringsledelse (5 ECTS)
 • Ledelse og jura (5 ECTS)
 • Ledelse og coaching (5 ECTS)
 • Ledelse af marketing og ekstern kommunikation (5 ECTS)
 • Ledelse og globalisering (5 ECTS)
 • Videnskabsteori, forskning og ledelse (5 ECTS)
 • Human ressource management og ledelse (5 ECTS)
 • Ledelse i frivillige organisationer (5 ECTS)
 • Innovationsledelse i offentlige organisationer (5 ECTS)
 • Institutionsledelse (5 ECTS)
 • Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer
  (5 ECTS)
 • Ledelse af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer (5 ECTS)
 • Ledelse af professioner i offentlige organisationer (5 ECTS)
 • Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer (5 ECTS)
 • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer (5 ECTS)
 • Netværksledelse i den offentlige opgaveløsning (5 ECTS)
 • Strategisk ledelse i den offentlige sektor (5 ECTS)
 • Mangfoldighedsledelse i offentlige organisationer (5 ECTS)

Du kan også vælge et modul (5 ECTS-point) fra andre diplomuddannelser, og hvis du ønsker flere moduler fra andre diplomuddannelser, kan du sammensætte en fleksibel diplomuddannelse.

I valgfrie moduler og i afgangsprojektet indgår ofte undersøgelser og analyser af egen organisation. 

Diplomuddannelsen afsluttes med det obligatoriske afgangsprojekt, som samler uddannelsens enkelte dele.   

Mere information om Diplom i ledelse

Du kan læse mere om uddannelsen og om indholdet i de enkelte moduler på LedelsesAkademiets hjemmeside og i studieordningen.

Personlig vejledning på UCL

Du er velkommen til at kontakte en studievejledere for flere oplysninger eller for aftale om personlig vejledning kontakt@ledelselillebaelt.dk eller 6545 2025.

Om denne side