Indhold i denne sektion:

Diplomuddannelser

Fleksible videreuddannelser for ledere, lærere, pædagoger, socialrådgivere, sundhedspersonale og vejledere. Læs om UCLs mange diplomuddannelser.

Pædagogiske diplomuddannelser

Viden om læreprocesser, undervisning, udsatte børn og unge, psykologi, projektledelse, supervision...

PD-uddannelser

Sundhedsfaglige diplomuddannelser

Kompetenceudvikling for medarbejdere i sundhedssektoren

SD-uddannelser

Sociale diplomuddannelser

Videreuddannelse til arbejde med børn og unge, rusmidler, demens, seksualvejledning og andre sociale forhold

Se mere
Få 25.000 kr. til videreuddannelse

Du kan søge op til 25.000 kr. til videreuddannelse

Om denne side