Distribution af læremidler

CFU leverer bestilte læremider lige til døren – og henter dem igen. Det fungerer kun, når nogle få retningslinjer bliver fulgt. I kørselskalenderen kan du se, hvilke dage vi kører i dit geografiske område.

Kørselskalender for udbringning og afhentning af læremidler

I kørselskalenderen kan du se, hvilke dage og perioder CFU ikke bringer og henter læremidler

Kørselskalender for efteråret
Kørselskalender for foråret

Tjek om du har modtaget de rigtige læremidler

Når du modtager læremidler fra CFU, skal du kontrollere, at det leverede er i overensstemmelse med oplysningerne på følgesedlen.

Er der fejl, skal du straks kontakte CFU med henblik på at afklare uoverensstemmelserne.

Uden afklaring kan der senere ikke skelnes mellem leveringsfejl og fejl opstået hos låneren, som har det fulde ansvar for lånte materialer i forhold til følgesedlen.

Følgesedler

Ved returnering af udlånssamlingens materialer skal du vedlægge følgesedlen for at sikre, at materialet bliver registreret som afleveret.

Såfremt du vil aflevere materialerne ad flere omgange, skal du kopiere følgesedlen, så du har en følgeseddel til alle dine afleveringer.

Aflevering

Aflevér altid til tiden!

  • Returmaterialer skal være pakket i CFU’s kasser og stå klar på afleverings-/afhentningsstedet.
  • I kassen bør returmaterialer til informationssamlingen holdes adskilt fra udlånssamlingens materialer – fx med elastik eller pakket i plastpose.

Kørselsbetingelser

Der skal være uhindret adgang til af- og pålæsningsstedet, som skal:

  • være placeret tæt på indgangen.
  • være placeret på jævnt terræn – af hensyn til lastbilernes liftsystem!
  • være ryddet for sne i vintertiden.

Bestilling og afhentning

Bestilling af ekstra kasser og bestilling af afhentning af materialer for skoler, som ikke har fast kørsel, skal ske på mail til jagn@ucl.dk

Indendørs transport

Transporten skal kunne ske med sækkevogn og være så kort som mulig.

Tidspunkt

Det tilstræbes at besøge skolen/institutionen i tidsrummet kl. 7.30-15.00.

Åbn pjecen ‘Sådan samarbejder du med CFU om materialerne til din undervisning’ – 4 sider

Adresse og kontaktinformation

Center for Undervisningsmidler, Lager og distribution
Skræddermaen 2
5220 Odense SØ

Telefon 63 18 33 45

Lager og distribution
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.