Undervisningsmidler CFU

Få inspiration til undervisningen, lån læremidler og få adgang til vejledning, coaching og information om læremidler, pædagogik, læringsteknologi m.v.
Center for Undervisningsmidlers praksisnære tilbud retter sig mod undervisere i grundskolen og i ungdoms- og voksenuddannelserne, skoleledere og kommuner.

Læremidler

Informationssamlingen

CFUs informationssamling er et udstillingsvindue for danske nyudgivelser. Læremidlerne er udstillet i vores afdelinger i Odense og Vejle. Du kan også søge online og låne enkelteksemplarer til inspiration og orientering.


Om CFU’s informationssamling
Søg og lån læremidler i informationssamlingen

Udlånssamlingen

I CFU’s udlånssamling kan undervisere låne læremidler i klassesæt til brug i undervisningen. Samlingen indeholder stort set alle typer undervisningsmateriale.


Om CFU’s udlånssamling
Søg og lån læremidler i udlånssamlingen

Brug af CFU's læremiddelsamlinger

Orientér dig om CFU's samlinger og adgangen til forskellige typer af læremidler. Find information om praktisk brug af samlingerne og få svar på ofte stillede spørgsmål.


Om læremiddelportalen mitCFU.dk

Fagsider - aktuelle informationer og inspiration til undervisning

Tværfaglige sider - aktuelle informationer og inspiration til undervisning på tværs af fagene

Den internationale dimension

Information og inspiration fra CFU’s pædagogiske konsulenter om at inddrage den internationale dimension i undervisningen. Hjælp til at finde partnerskoler, projekter m.v.

Specialpædagogik og inklusion

Information og inspiration om specialpædagogik og inklusion fra CFU’s pædagogiske konsulenter.

It og medier

Information og inspiration fra CFU’s pædagogiske konsulenter om folkeskolens tværgående emne ‘It og medier’ og læringsteknologi i undervisningen.

Kontakt og vejledning

Center for Undervisningsmidler CFU / informationssamling

Odense: Tlf. 63 18 33 00
Vejle: Tlf. 63 18 34 00
cfu-post@ucl.dk

Telefon- og åbningstid
Mandag-torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-14.00

Udlånssamling

Odense: Tlf. 63 18 33 00
Vejle: Tlf. 63 18 34 00
cfu-post@ucl.dk

Telefontid
Mandag-fredag 10.00-14.00

CFU-kurser

Odense: Tlf. 63 18 33 09
Vejle: Tlf. 63 18 34 05

CFU’s pædagogiske konsulenter

Faglig pædagogisk vejledning til lærergrupper, teams, fagudvalg m.v.
Kontakt os for en aftale med en af vores konsulenter.