Undervisningsmidler CFU

Få inspiration til undervisningen, lån læremidler og få adgang til vejledning, coaching og information om læremidler, pædagogik, læringsteknologi m.v.
Center for Undervisningsmidlers praksisnære tilbud retter sig mod undervisere i grundskolen og i ungdoms- og voksenuddannelserne, skoleledere og kommuner.

Læremidler

Informationssamlingen

CFUs informationssamling er et udstillingsvindue for danske nyudgivelser. Læremidlerne er udstillet i vores afdelinger i Odense og Vejle. Du kan også søge online og låne enkelteksemplarer til inspiration og orientering.


Søg og lån læremidler i informationssamlingen

Udlånssamlingen

I CFU’s udlånssamling kan undervisere låne læremidler i klassesæt til brug i undervisningen. Samlingen indeholder stort set alle typer undervisningsmateriale.


Søg og lån læremidler i udlånssamlingen

Brug af CFU's læremiddelsamlinger

Hurtig genvej til ‘Søg og bestil’ i CFU’s læremiddelsamlinger – og information om praktisk brug af samlingerne og adgangen til forskellige typer af læremidler.


Søg og lån læremidler i CFU’s samlinger

Fagsider - aktuelle informationer og inspiration til undervisning

Tværfaglige sider - aktuelle informationer og inspiration til undervisning på tværs af fagene

Den internationale dimension

Information og inspiration fra CFU’s pædagogiske konsulenter om at inddrage den internationale dimension i undervisningen. Hjælp til at finde partnerskoler, projekter m.v.

Specialpædagogik og inklusion

Information og inspiration om specialpædagogik og inklusion fra CFU’s pædagogiske konsulenter.

Kontakt og vejledning

Center for Undervisningsmidler CFU / informationssamling

Odense: Tlf. 63 18 33 00
Vejle: Tlf. 63 18 34 00
cfu-post@ucl.dk

Telefon- og åbningstid
Mandag-torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-14.00

Udlånssamling

Odense: Tlf. 63 18 33 00
Vejle: Tlf. 63 18 34 00
cfu-post@ucl.dk

Telefontid
Mandag-fredag 10.00-14.00

CFU-kurser

Odense: Tlf. 63 18 33 09
Vejle: Tlf. 63 18 34 05

CFU’s pædagogiske konsulenter

Faglig pædagogisk vejledning til lærergrupper, teams, fagudvalg m.v.
Kontakt os for en aftale med en af vores konsulenter.