Undervisningsmidler CFU

Få inspiration til undervisningen, lån læremidler og få adgang til vejledning, coaching og information om læremidler, pædagogik, læringsteknologi m.v.
Center for Undervisningsmidlers praksisnære tilbud retter sig mod undervisere i grundskolen og i ungdoms- og voksenuddannelserne, skoleledere og kommuner.

Læremidler

Informationssamlingen

CFUs informationssamling er et udstillingsvindue for danske nyudgivelser. Læremidlerne er udstillet i vores afdelinger i Odense og Vejle. Du kan også søge online og låne enkelteksemplarer til inspiration og orientering.


Søg og lån læremidler i informationssamlingen

Udlånssamlingen

I CFU’s udlånssamling kan undervisere låne læremidler i klassesæt til brug i undervisningen. Samlingen indeholder stort set alle typer undervisningsmateriale.


Søg og lån læremidler i udlånssamlingen

Brug af CFU's læremiddelsamlinger

Hurtig genvej til ‘Søg og bestil’ i CFU’s læremiddelsamlinger – og information om praktisk brug af samlingerne og adgangen til forskellige typer af læremidler.


Søg og lån læremidler i CFU’s samlinger

Fagsider - aktuelle informationer og inspiration til undervisning inden for dit fag

Tværfaglige sider - aktuelle informationer og inspiration til undervisning på tværs af fagene

Den internationale dimension

Information og inspiration fra CFU’s pædagogiske konsulenter om at inddrage den internationale dimension i undervisningen. Hjælp til at finde partnerskoler, projekter m.v.

Specialpædagogik og inklusion

Information og inspiration om specialpædagogik og inklusion fra CFU’s pædagogiske konsulenter.

CFU's pædagogiske konsulenter

Faglig pædagogisk vejledning til lærergrupper, teams, fagudvalg m.v. Kontakt os for en aftale med en af vores konsulenter eller find gode tips og tricks på hjemmesiden.

CFU’s pædagogiske konsulenter