Sygeplejerskeuddannelsen

Generelt om uddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen tager 3,5 år. Du kan tage uddannelsen i Odense, Svendborg og Vejle. Studiestart i september og februar.

Sygeplejerske, indholdsside, Om uddannelsen

På sygeplejerskeuddannelsen bliver du uddannet til at arbejde med alt fra sundhedsfremme og forebyggelse, over behandling, pleje og omsorg til rehabilitering.

Du skal kunne holde hovedet koldt og hjertet varmt

Som sygeplejerske får du brug for at holde hovedet koldt og hjertet varmt i en hverdag, hvor du både skal tage ansvar, have overblik og drage omsorg.

Du får kontakt med børn og gamle, raske og syge, patienter og pårørende.

Derfor bliver det afgørende, at du kan skabe tryghed, tillid og troværdighed, når du skal etablere gode relationer til patienter og borgere.

Det klæder sygeplejerskeuddannelsen dig på til at kunne håndtere.

Du bliver uddannet til at arbejde inden for hele spektret fra sundhedsfremme og forebyggelse, over behandling, pleje og omsorg samt rehabilitering.

Mål for sygeplejerskestuderende

Gennem uddannelsen opnår du viden, færdigheder og kompetencer til at kunne:

 • Udføre, formidle og lede sygepleje
 • Fremme og bevare sundhed
 • Forebygge og behandle sygdomme og lidelser
 • Understøtte rehabilitering samt lindre, hvor helbredelse ikke er mulig
 • Vurdere, begrunde og udvikle din sygepleje
 • Samarbejde med mennesker, der både ligner og er forskellige fra dig selv
 • Forny sygeplejen ved at anvende forskning eller deltage i udviklingsarbejde
 • Læse videre på højere niveau, når du har eksamensbeviset i hånden

Praktik på sygeplejerskeuddannelsen

Du er sammenlagt i praktik i 14 måneder. Praktikken foregår primært på de offentlige sygehuse og i den kommunale hjemmepleje.

På uddannelsen har du derudover både teoretisk og praktisk undervisning, der forbereder dig til det, du arbejder med i praktikken. En del af undervisningen på uddannelsen foregår i øvelokaler, der er indrettet som en sengestue på en sygehusafdeling.

International vinkel på din uddannelse

Du har mulighed for at tage dele af din uddannelse uden for Danmarks grænser. F.eks i Norge, England, USA, Afrika og Australien. Vi har medarbejdere, som støtter dig, når du vil til udlandet, og som kan trække på gode kontakter verden over.

Du kan også sætte en international vinkel på din uddannelse ved at vælge et engelsksproget teoriforløb. Her samarbejder du med både udenlandske sygeplejerskestuderende og studerende fra sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle.

Læs mere om Nursing Cources på vores engelske side.

Særlig vinkel på din uddannelse

I løbet af uddannelsen kan du søge optagelse på særlige talentforløb, hvor du arbejder med et område, du har særlig interesse for. Talentforløbene kræver en øget arbejdsindsats, og du får mulighed for at få ekstra ECTS-point uden at forlænge uddannelsen.

Bliv sygeplejerske i Odense, Svendborg eller Vejle

Du kan læse til sygeplejerske i Odense, Svendborg og Vejle.

Professionsbachelor i sygepleje

Sygeplejerskeuddannelsen er en videregående sundhedsuddannelse på bachelorniveau. Efter 3½ år kan du skrive professionsbachelor i sygepleje på dit CV.

Studiestart på sygeplejerskeuddannelsen

Studiestarten på sygeplejerskeuddannelsen i Odense, Svendborg og Vejle er i september og februar.

En præcis dato følger, når man er optaget på studiet.

Revision af sygeplejerskeuddannelsen

Studieordningen for sygeplejerskeuddannelsen er blevet ændret med virkning fra september 2016.

 

Fokus i den nye studieordning er på at gøre de studerende bedre til at:

 • Samarbejde på tværs af fag og sektorer i sundhedsvæsenet
 • Have borgeren, patienten og brugeren i centrum
 • Anvende den nyeste viden i praksis

De væsentligste ændringer i den nye studieordning er, at uddannelsen får:

 • Mere tværfaglig undervisning
 • Flere valgfag
 • Stærkere sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske dele

Hvorfor laver vi om?

 • Nye behandlingsmetoder og teknologier kommer til
 • Danskerne har i dag andre helbredsproblemer og sygdomsmønstre
 • Opgavefordelingen mellem regioner, kommuner og den private praksis er i bevægelse
 • Borgerne, patienterne og deres nærtstående ønsker i højere grad at blive involveret i løsningen af deres helbredsproblemer, i behandling og pleje.

Praktiklængden forbliver uændret.Sygeplejerskestuderende fortæller om uddannelsen

4 sygeplejerskestuderende fortæller om det bedste ved uddannelsen, drømmejobbet og de vigtigste egenskaber hos en sygeplejerske.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.