Indhold i denne sektion:

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle arbejder tæt sammen med Sygehus Lillebælt og kommunerne i Trekantområdet. Det er med til at give dig en stærk uddannelse.

Studerende fortæller om sygeplejerskeuddannelsen

Se flere videoer med sygeplejerskestuderende.

Vi giver dig unikke muligheder for at øve dig

Det er vigtigt, at du gennem hele uddannelsen lærer at tænke og handle som en sygeplejerske. Derfor har vi på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle stort fokus på at arbejde med dine færdigheder.

Vi har indrettet et laboratorium på uddannelsen, så du får optimale muligheder for at øve dig i praktisk sygepleje. Her kan du blandt andet træne dine færdigheder på avancerede simulationsdukker, der kan simulere forskellige sygdomstilfælde.

Allerede en måned inde i uddannelsen står de studerende i Vejle over for deres første patient i skikkelse af simulationsdukken Ann.

Undervisningen i Vejle er meget virkelighedsnær

Vores studerende arbejder meget i grupper med cases fra den virkelige verden. Det skal ruste dem til den virkelighed, der venter dem, når de kommer i praktik og bliver færdiguddannede sygeplejersker.

Det praktiske arbejde med casene foregår ofte i uddannelsens laboratorium. Her arbejder de studerende i mindre grupper. Ud over gruppearbejde byder undervisningsformen bl.a. også på forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde og selvstudium.

Vores tætte samarbejde med praksis styrker dig

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle har et tæt samarbejde med Sygehus Lillebælt og kommunerne i Trekantområdet.

Den stærke tilknytning til de lokale sygehuse giver en meget praksisnær uddannelse. De studerende laver projekter med sygehusene, og de kan komme på studiebesøg på mange forskellige sygehusafdelinger ifm. den årlige sommerskole, der varer en uge.

I 2014 flytter vi ind i Sundhedshuset i Vejle. Det samme gør fx også kommunale afdelinger for genoptræning, forebyggelse og socialpsykiatri. Dermed kommer de studerende endnu tættere på den hverdag, der venter dem i praktikken og når uddannelsen er færdiggjort.

Om denne side