Sygeplejerskeuddannelsen

Adgangskrav uden adgangsgivende eksamen (IKV)

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til den uddannelse, som du gerne vil ind på, er en mulighed at søge optagelse gennem en individuel kompetencevurdering (IKV).

Hvad er en individuel kompetencevurdering?

Ved en individuel kompetencevurdering får du ud over din skolebaggrund og eventuel anden uddannelse også vurderet det, du har lært gennem dit arbejde og fritidsliv. Det vil sige din samlede viden, dine færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet.

Du skal være opmærksom på, at din viden, dine færdigheder og dine øvrige kompetencer skal kunne sidestilles med de formelle adgangskrav og vil blive vurderet i forhold til disse.

Se også Adgangsbekendtgørelse.

Som et led i denne samlede kompetencevurdering vil det også indgå i vurderingen, om du forventes at kunne gennemføre den uddannelse, du søger ind på.

Hvordan bliver min ansøgning vurderet?

Din ansøgning vil blive vurderet af to medarbejdere fra den uddannelse, du ønsker optagelse ved.

I vurderingen vil der blive lagt vægt på, om du generelt er god til at sætte faglige og personlige mål og forfølge dem, samt om du er engageret og har gode samarbejdsevner.

Derudover er der særlige forhold og kompetencer, som har betydning for dine muligheder for at blive godkendt til den enkelte uddannelse.

Når vurderingen er gennemført på uddannelsesstedet, modtager du ét af følgende svar:

  • At dine individuelle kompetencer er godkendt, og at din ansøgning kan indgå på lige fod med de øvrige ansøgninger i kvote 2 (se ovenfor).
  • Indkaldelse til samtale og/eller en skriftlig opgave. Den nærmere procedure fremgår af uddannelsens hjemmeside. Herefter modtager du den endelige afgørelse.
  • Begrundet afslag med en kort vejledning om, hvordan du kan opkvalificere dig.

Ansøgningsfrist

For at blive individuelt kompetencevurderet skal du søge via kvote 2 i den koordinerede tilmelding.

  • Ansøgningsfristen for kvote 2-ansøgere uden adgangsgivende eksamen (IKV) er 15. marts kl. 12.

Sådan søger du.

Svar på vurdering

Når vurderingen er endeligt gennemført, vil du modtage besked via UCLs optagelsesportal om, hvorvidt dine individuelle kompetencer er godkendt som adgangsgrundlag eller ej. Hvis svaret er positivt, indgår din ansøgning på lige fod med de øvrige kvote 2-ansøgninger, og du får 28. juli besked om, hvorvidt du er optaget på uddannelsen.

Vær opmærksom på, at en IKV-godkendelse udelukkende gælder i University College Lillebælt og udelukkende på den uddannelse, du har søgt. Du er heller ikke garanteret en studieplads, selv om vurderingen er positiv.

Klagemuligheder

Der kan ikke klages over selve afgørelsen. Derimod kan du klage over retslige forhold i forbindelse med proceduren. Dette skal ske indenfor en frist af 2 uger fra den dag, afgørelsen er blevet meddelt. Klagen stiles til Uddannelses- og Forskningsministeriet, og skal sendes til University College Lillebælt, Optagelseshotlinen på optagelseshotline@ucl.dk.

Studiestart, ansøgningsfrist og optagelse

Studiestart:

  • September og februar.

Ansøgningsfrist:

  • Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.
  • Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.

Optagelse:

  • Både kvote 1- og kvote 2-ansøgere får 28. juli besked om evt. optagelse og studiestart.
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.