Indhold i denne sektion:

Sygeplejerske
- overblik og overskud

Overblik, handlekraft og evnen til at prioritere er kernekompetencer for en sygeplejerske.

Som sygeplejerske får du brug for at holde hovedet koldt og hjertet varmt i en hverdag, hvor du både skal tage ansvar, have overblik og drage omsorg.

Team med akut patient

Tryghed og tillid

Som sygeplejerske har du kontakt med børn og gamle, raske og syge, patienter og pårørende. Tryghed, tillid og troværdighed er afgørende, når du skal etablere gode relationer til patienter og klienter.

Sundhed og sygdom

Du uddannes til at arbejde inden for hele spektret fra sundhedsfremme og forebyggelse, over behandling, pleje og omsorg samt rehabilitering.

Mål for sygeplejerskestuderende

Gennem uddannelsen opnår du viden, færdigheder og kompetencer til at kunne

  • Udføre, formidle og lede sygepleje.
  • Fremme og bevare sundhed, forebygge og behandle sygdomme og lidelser, understøtte rehabilitering samt lindre, hvor helbredelse ikke er mulig.
  • Vurdere, begrunde og udvikle sin sygepleje.
  • Samarbejde med mennesker, der både ligner og er forskellige fra en selv.
  • Forny sygeplejen ved at anvende forskning eller deltage i udviklingsarbejde.
  • Med eksamensbeviset i hånden læse videre på højere niveau.

Praktik på sygeplejerskeuddannelsen

Du er sammenlagt i praktik i halvandet år. Praktikken foregår primært på de offentlige sygehuse og i den kommunale hjemmepleje.

International vinkel

Sygeplejersker arbejder internationalt, og du har mulighed for at tage dele af din uddannelse i andre lande, som for eksempel Norge, England, USA, Afrika og Australien. Vi har medarbejdere, som støtter dig, når du vil til udlandet, og som kan trække på gode kontakter verden over.

Du kan også sætte en international vinkel på din uddannelse ved at vælge et to ugers engelsksproget teoriforløb. Her samarbejder du med både udenlandske sygeplejerskestuderende og studerende fra sygeplejerskeuddannelserne i Odense og Svendborg. Læs mere om Nursing Modules på vores engelske side.

Bliv sygeplejerske i Odense, Svendborg eller Vejle

Du kan læse til sygeplejerske i Odense, Svendborg og Vejle.

Vælg Odense Vælg Svendborg Vælg Vejle

 

Professionsbachelor i sygepleje

Sygeplejerskeuddannelsen er en videregående sundhedsuddannelse på bachelorniveau. Efter 3½ år kan du skrive professionsbachelor i sygepleje på dit CV.

Om denne side