Sygeplejerskeuddannelsen

Studiepraktik

Studiepraktik er din mulighed for over 3 dage at teste, om sygeplejerskeuddannelsen er din drømmeuddannelse, før du søger ind. Studiepraktikken afholdes i uge 43.

Sygeplejerske, indholdsside, studiepraktik

Studiepraktikken giver dig gode mulighed for at få et indtryk af, hvad de studerende arbejder med på sygeplejerskeuddannelsen.

Hvor finder studiepraktikken sted?

Du kan komme i studiepraktik på Sygeplejerskeuddannelsen i:

 • Odense
 • Svendborg
 • Vejle

Studiepraktik gør dig klogere på dit studievalg

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på sygeplejerskeuddannelsen.

De 3 studiepraktikdage giver dig et solidt og nuanceret grundlag for at træffe et vigtigt valg i dit liv.

I løbet af de 3 dage får du mulighed for at

 • følge forskellige typer af undervisning på uddannelsen
 • få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • snakke med studerende, undervisere og studievejledere
 • få svar på, hvad der skal til for at blive optaget på uddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg og Odense giver endvidere sine studiepraktikanter mulighed for at komme i praktik i en dag på et sygehus eller i hjemmeplejen.

Program for studiepraktik i Odense

Onsdag den 25. oktober:

 • Kl. 9.00-10.00: Velkomst og præsentation ved underviser Susanne Brøndum. Herefter:
  • Orientering om sygeplejerskeuddannelsen
  • Rundvisning på skolen
 • Kl. 10.00-11.30: Forberedelse til klinisk besøg på Odense Universitetshospital:
  • Hvad er sygeplejerskens arbejdsområde?
  • Hvordan møder man patienten?
  • Hvordan lærer man sygepleje i klinisk praksis?
  • Uniformsetikette og tavshedspligt
 • Kl. 11.30-12.00: Frokost.
 • Kl. 12.00-12.30: Hvordan er det at være sygeplejestuderende? Her kan I stille spørgsmål til sygeplejestuderende fra Sygeplejerskeuddannelsen i Odense.
 • Kl. 12.30-13.00: Klar til klinik i morgen – afslutning på dagen.

Torsdag den 26. oktober:

 • Hele dagen: Studiebesøg på Odense Universitetshospital – tidspunkt, mødested, afdeling og kontaktperson tilsendes senere.

Fredag den 27. oktober:

 • Kl. 9.00-12.00: Refleksioner over klinisk praksis samt opsamling og evaluering af jeres besøg i klinikken ved underviser Susanne Brøndum.

Program for studiepraktik i Svendborg

Det endelig program for studiepraktikken 25.-27. oktober hos Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg kommer snart.

Program for studiepraktik i Vejle

Onsdag den 25. oktober:

 • Kl. 9.15-11.00: Introduktion til sygeplejerskeuddannelsen samt rundvisning ved studievejleder May Birkeland.
 • Kl. 11.15-12.00: Sygepleje til patienter med kræft ved underviser Anne-Kristine Sommer.
 • Kl. 12.45-14.30: Psykiatrisk sygepleje ved underviser Hanne Holdt.

Torsdag den 26. oktober:

 • Kl. 8.15-10.00: Sygepleje i relation til børn ved underviser Susanne Mariussen.
 • Kl. 10.15-13.30: Grundlæggende sygepleje. Undervisning ved studerende fra sygeplejerskeuddannelsen.

Fredag den 27. oktober:

 • Kl. 8.15-10.00: Anatomi og fysiologi ved underviser Hans Jørgensen.
 • Kl. 10.15-12.00: Kommunikation i sygepleje ved underviser Hanne Mirzaei Pedersen.
 • Kl. 12.45-14.30: Simulationsundervisning på halve hold/film om sygepleje på halve hold (bytter undervejs) ved underviserne Anne Mette Feldsted Rasmussen og Christina Frølund.
 • Kl. 14.45-15.30: Afrunding og evaluering af forløbet ved studievejleder May Birkeland.

Program for studiepraktik i Svendborg

Det endelig program for studiepraktikken 25.-27. oktober hos Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg kommer snart.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

Næste gang UCL afholder studiepraktik er onsdag den 25. oktober-fredag den 27. oktober 2018.

Hvornår kan jeg søge ledige pladser?

Fra 28. september kl. 18.00 til 22. oktober kl. 23.59 har du mulighed for at søge om at komme i studiepraktik på en af de uddannelser, der har ledige pladser. Her gælder først til mølle-princippet.

Søgningen foregår via studiepraktik.nu.

Studiepraktik.nu.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Du kan ønske pladser på flere uddannelser

Det er ikke sikkert, at der er pladser til alle, der gerne vil i studiepraktikforløb.

Det kan derfor være en god idé at søge om plads på flere uddannelser.

Du har mulighed for at prioritere op til otte uddannelser.

Transportomkostninger dækkes

Du kan få dine udgifter til transporten refunderet, hvis du er 3. g’er på stx, htx eller hhx eller du er 2. hf’er.

Du kan få dækket transportudgifter til billigste offentlige transportmidler fra din bopæl til det sted, du skal i studiepraktik.

Kører du i bil er der mulighed for at få udbetalt kilometerpenge. Hvis der er mere end 1 times transporttid med offentlig transport eller mere end 100 km fra din bopæl til det sted, du skal i studiepraktik, kan du få refunderet 1,99 kr. pr. kilometer.

Er du elev på et gymnasium/VUC i Region Syddanmark kommer refusionen til at foregå på din skole, der betaler udlægget.

Er du elev på et gymnasium/VUC udenfor Region Syddanmark kan du få refunderet transport til studiepraktikken den første dag og hjem igen den sidste dag. Du skal udskrive kørselsblanketten i linket nedenfor og følge instruktionen som står på den. For at få dine udgifter dækket, skal du have en bankkonto og den skal være tilknyttet NEM-konto.

Kørselsblanket.

Kontakt en studievejleder og hør mere

Hvis du har spørgsmål vedr. studiepraktikken på sygeplejerskeuddannelsen i Odense, Vejle eller Svendborg, er du meget velkommen til at kontakte en af vores studievejledere.

Kontaktperson for Sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Svendborg:

Kontaktperson for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle:

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.