Studievejledning professionsbachelor-uddannelser

UCL Elite

UCL Elite giver dig optimale betingelser for at passe din karriere som eliteidrætsudøver, samtidig med du tager en af University College Lillebælts 9 uddannelser.

Hvorfor har UCL et særligt tilbud til eliteidrætsudøvere?

Eliteidrætsudøvere skal have de bedste forudsætninger for at tage en videregående uddannelse og dyrke idræt på højeste niveau.

University College Lillebælt skaber med UCL Elite rammerne for, at du som eliteidrætsudøver kan opfylde dine sportslige mål, samtidig med du kan gennemføre en uddannelse.

Tilbud til UCL Elite-studerende

Med UCL Elite kan du som studerende få rådgivning og støtte til at planlægge, sammensætte og gennemføre et fleksibelt studieforløb, så det passer til din dagligdag som eliteidrætsudøver. UCL Elite kan for eksempel hjælpe dig med følgende:

  • Hjælp og støtte til tilrettelæggelse af uddannelsen. Herunder valg af fag i forhold til en langsigtet plan for civil- og eliteidrætskarrieren.
  • Råd og hjælp til lave dispensationsansøgninger vedr. forlængelse af studiet samt flytning af eksamener og praktikforløb.
  • Geografisk nærhed under praktikforløb.
  • Tilknytning af medstuderende, der sørger for at tage noter og eventuelt lydoptagelse af lektioner, hvor du er forhindret i at møde på grund af din sportskarriere.
  • Flytning fra nær-uddannelse til net-uddannelse ved eksempelvis klubskifte til udlandet, hvor det er muligt.

Hvem kan blive optaget på UCL Elite-ordningen?

UCL Elite henvender sig til dig, der ønsker at kombinere en eliteidrætskarriere med en videregående uddannelse hos University College Lillebælt. Ordningen henvender sig til dig, der har en eliteidrætskarriere som:

  • Udøver
  • Leder
  • Træner
  • Dommer

Handikappede eliteidrætsudøvere kan også optages på ordningen.

For at komme i betragtning til ordningen skal ansøgeren være studerende på UCL eller søge om optagelse på UCL.

Samtidig skal ansøgeren konkurrere – eller fungere som træner, leder eller dommer – på højeste niveau på nationalt eller internationalt konkurrenceniveau indenfor sin sport. Derudover skal sportskarrieren optage en væsentlig del af ansøgerens tid.

Team Danmark-støttede atleter vil umiddelbart leve op til optagelseskravene og vil endvidere kunne søge Team Danmark om støtte til bl.a. flytning af eksamener og supplerende undervisning efter de gældende regler på området.

Talenter kan også komme i betragtning til optagelse, hvis de vurderes til inden for en kort tidshorisont at opfylde ovenstående krav.

Optagelse på UCL Elite-ordningen

Hvis du endnu ikke er optaget på en uddannelse hos UCL og ønsker at blive en del af UCL Elite-ordningen, skal du kontakte koordinerende studievejleder Alice Petersen på alpe@ucl.dk eller tlf. 30 57 09 74.

For at komme i betragtning til at blive optaget på UCL Elite, skal man leve op til de almene optagelseskrav til UCLs uddannelser. Du finder optagelseskravene under den enkelte uddannelse.

Uddannelser

Vejledning vedr. UCL Elite


Frederik forener passionen for eliteidræt og uddannelse

UCL Elite-ordningen er med til at give Frederik Holm Koch struktur på hverdagen som studerende og eliteidrætsudøver.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.