Indhold i denne sektion:

Praktik på socialrådgiveruddannelsen

Der er én praktikperiode på socialrådgiveruddannelsen. Praktikken er på 5 måneder og du er sikret en praktikplads.

Hvor kan man komme i praktik?

  • Kommunale forvaltningers forskellige afdelinger såsom: Børne- og ungeforvaltningen, Socialforvaltningen, handicap- og psykiatrisektoren, jobcentre m.m.
  • Andre offentlige institutioner: kriminalforsorgen, hospitaler, forsorgshjem m.m.
  • Private organisationer: Kræftens Bekæmpelse, SIND, Kirkens Korshær m.m.

Hvor i landet er der praktikpladser?

Praktikpladserne findes på Fyn og Langeland, samt i Vejle og Fredericia kommuner. Det gælder også studerende på den it-baserede studieform.

Geografisk oversigt over praktikpladser på socialrådgiveruddannelsen.

Praktik i udlandet

Hvis du har interesse i at opleve socialt arbejde i andre lande, kan du på Socialrådgiveruddannelsen i Odense tage din praktik i udlandet.

Om denne side