Socialrådgiveruddannelsen

Studiepraktik

Studiepraktik er din mulighed for over 3 dage at teste, om socialrådigiveruddannelsen er din drømmeuddannelse, før du søger ind. Studiepraktikken afholdes i uge 43.

Socialrådgiver, informationsside, Studerende for en dag 2

Studiepraktikken giver dig indblik i undervisningen på socialrådgiveruddannelsen samt mulighed for at snakke med studerende og undervisere fra uddannelsen.

Hvor finder studiepraktikken sted?

Du kan komme i studiepraktik på socialrådgiveruddannelsen i:

 • Odense
 • Vejle

Program for studiepraktik i Odense

Onsdag den 25. oktober:

 • Kl. 9.00-9.15: Velkomst og kort orientering om program og studie ved studiekoordinator Kirsten Ovesen.
 • Kl. 9.15-12.00: Orientering om undervisningen i socialt arbejde på socialrådgiveruddannelsen. Indblik i emner og eksempler på studiegruppe- og individuelle opgaver ved underviser Anne-Sofie Vedel.
 • Kl. 12.00-12.45: Frokost.
 • Kl. 12.45-15.00: Orientering om socialt arbejdes praksis: Hvad laver en socialrådgiver og hvor får man job? Oplæg ved praktikkoordinator Carina Larsen.

Torsdag den 26. oktober:

 • Kl. 9.15-12.00: Introduktion til vidensområdet jura på socialrådgiveruddannelsen samt undervisning og øvelsesopgaver ved underviser Maria Drud.
 • Kl. 12.00-12.45: Frokost.
 • Kl. 12.45-15.00: Mød 2 socialrådgiverstuderende, der har følgende på programmet:
  • Hvordan er det at være studerende her?
  • Rundvisning på skolen.
  • Orientering om studiet, studiemiljø, undervisningen, krav, gruppearbejde mv. Skift fra ”elev” til ”studerende”

Fredag den 27. oktober:

 • Kl. 9.15-12.00: Undervisning med udgangspunkt i en case/film præsenteret af 2 studerende fra socialrådgiveruddannelsen.
 • Kl. 12.15-13.00: Hvordan bliver man optaget på socialrådgiveruddannelsen samt afslutning og evaluering ved studievejleder Maj-Britt Sandgaard.

Program for studiepraktik i Vejle

Onsdag den 25. oktober:

 • Kl. 9.15-12.00: Velkomst og kort orientering om program og studie. Herefter er følgende på programmet:
  • Hvordan er det at være studerende her?
  • Rundvisning på skolen.
  • Orientering om studiet, studiemiljø, undervisningen, krav, gruppearbejde mv. Skiftet fra ”elev” til ”studerende”.
  • Præsentation og forberedelse til undervisningen i socialt arbejde  (evt. litteratur).
 • 12.00-12.45: Frokost
 • 12.45-15.00: Undervisning i socialt arbejde (modul 3) ved underviser Joan Brødslev.

Torsdag den 26. oktober:

 • Kl. 9.15-12.00: Undervisning med udgangspunkt i en case/film præsenteret af 2 studerende fra socialrådgiveruddannelsen.
 • Kl. 12.00-12.45: Frokost.
 • Kl. 12.45-13.30: Forberedelse til undervisning i jura (evt. litteratur).
 • Kl. 13.30-14.30: Hvordan bliver man optaget på socialrådgiveruddannelsen samt evaluering af praktikken ved studiekoordinator Kirsten Ovesen.

Fredag den 27. oktober:

 • Kl. 9.30-11.00: Orientering om socialt arbejdes praksis: Hvad laver en socialrådgiver og hvor får man job? Oplæg ved praktikkoordinator Carina Larsen.
 • 11.15-14.30: Undervisning i jura (modul 3) ved underviser Didde Herskind Sløk..

Studiepraktik gør dig klogere på dit studievalg

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på socialrådgiveruddannelsen.

De 3 studiepraktikdage giver dig et solidt og nuanceret grundlag for at træffe et vigtigt valg i dit liv.

I løbet af de 3 dage får du mulighed for at

 • følge undervisningen på uddannelsen
 • få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • snakke med studerende og undervisere
 • få svar på, hvad der skal til for at blive optaget på uddannelsen

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

Næste gang UCL afholder studiepraktik er onsdag den 25. oktober-fredag den 27. oktober 2018.

Hvornår kan jeg søge ledige pladser?

Fra 28. september kl. 18.00 til 22. oktober kl. 23.59 har du mulighed for at søge om at komme i studiepraktik på en af de uddannelser, der har ledige pladser. Her gælder først til mølle-princippet.

Søgningen foregår via studiepraktik.nu.

Studiepraktik.nu.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Du kan ønske pladser på flere uddannelser

Det er ikke sikkert, at der er pladser til alle, der gerne vil i studiepraktikforløb.

Det kan derfor være en god idé at søge om plads på flere uddannelser.

Du har mulighed for at prioritere op til otte uddannelser.

Transportomkostninger dækkes

Du kan få dine udgifter til transporten refunderet, hvis du er 3. g’er på stx, htx eller hhx eller du er 2. hf’er.

Du kan få dækket transportudgifter til billigste offentlige transportmidler fra din bopæl til det sted, du skal i studiepraktik.

Kører du i bil er der mulighed for at få udbetalt kilometerpenge. Hvis der er mere end 1 times transporttid med offentlig transport eller mere end 100 km fra din bopæl til det sted, du skal i studiepraktik, kan du få refunderet 1,99 kr. pr. kilometer.

Er du elev på et gymnasium/VUC i Region Syddanmark kommer refusionen til at foregå på din skole, der betaler udlægget.

Er du elev på et gymnasium/VUC udenfor Region Syddanmark kan du få refunderet transport til studiepraktikken den første dag og hjem igen den sidste dag. Du skal udskrive kørselsblanketten i linket nedenfor og følge instruktionen som står på den. For at få dine udgifter dækket, skal du have en bankkonto og den skal være tilknyttet NEM-konto.

Kørselsblanket.

Kontakt os og hør mere

Hvis du har spørgsmål vedr. studiepraktikken på Socialrådgiveruddannelsen i Odense eller Vejle, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontaktperson for Socialrådgiveruddannelsen i Odense:

 • Kirsten Ovesen
  Studiekoordinator
  Tlf. 24 82 52 46
  Mail: kiov@ucl.dk

Kontaktpersoner for Socialrådgiveruddannelsen i Vejle:

 • Helle Herting
  Studiekoordinator
  Tlf. 23 33 52 95
  Mail: Hehe2@ucl.dk
Mere om Kontakt, vejledning og besøg
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.