Radiografuddannelsen

Undervisningsformer

Undervisningen på radiografuddannelsen er meget afvekslende. Du får lov at prøve teorien af i praksis på vores MR- og CT-scannere og ultralyds- og røntgenapparater.

Radiograf, informationsside, undervisningsformer

Radiografuddannelsen har sit eget laboratorie med røntgen- og ultralydsapparater samt MR- og CT-scannere. En væsentlig del af undervisningen foregår i laboratoriet.

Undervisningsformer på radiografuddannelsen

Undervisningsformerne inkluderer bl.a.:

 • Forelæsninger
 • Holdundervisning
 • Laboratoriearbejde
 • Gruppearbejde
 • Projektarbejde
 • It-støttet undervisning og læring
 • Tværprofessionel undervisning
 • Selvstudium – med vejledning

Undervisning i laboratoriet

Radiografuddannelsen i Odense har samme typer udstyr, som bliver brugt på sygehusene. Vi har et laboratorie med både MR- og CT-scannere og ultralyds- og røntgenapparater.

En væsentlig del af undervisningen foregår i vores laboratorie.

Det giver dig ideelle muligheder for at prøve teorien af i praksis. På den måde bliver du godt rustet til uddannelsens mange praktikforløb og arbejdet som radiograf.

Radiograf, informationsside, undervisningsformer

Du har en del samarbejde med dine medstuderende på uddannelsen. Fx kan I hjælpes ad, når I kigger røntgenbilleder og scanninger på diagnostiske skærme.

Revision af radiografuddannelsen

Studieordningen for radiografuddannelsen er blevet ændret med virkning fra september 2016.

 

Fokus i den nye studieordning er på at gøre de studerende bedre til at:

 • Samarbejde på tværs af fag og sektorer i sundhedsvæsenet
 • Have borgeren, patienten og brugeren i centrum
 • Anvende den nyeste viden i praksis

De væsentligste ændringer i den nye studieordning er, at uddannelsen får:

 • Mere tværfaglig undervisning
 • Flere valgfag
 • Stærkere sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske dele

Hvorfor laver vi om?

 • Nye behandlingsmetoder og teknologier kommer til
 • Danskerne har i dag andre helbredsproblemer og sygdomsmønstre
 • Opgavefordelingen mellem regioner, kommuner og den private praksis er i bevægelse
 • Borgerne, patienterne og deres nærtstående ønsker i højere grad at blive involveret i løsningen af deres helbredsproblemer, i behandling og pleje.

Praktiklængden forbliver uændret.Radiografstuderende i Odense øver sig på unikt udstyr

Radiografuddannelsens kælder er et kapitel for sig med både røntgenlaboratorium, CT-scanner og ultralydsscanner.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.