Radiografuddannelsen

Generelt om uddannelsen

Radiografuddannelsen i Odense tager 3½ år. Studiestart er i september og februar.

Radiograf, informationsside, om uddannelsen

På radiografuddannelsen bliver du både klædt på til at mestre en god patientkontakt og til at betjene avanceret teknisk udstyr til undersøgelser og scanninger.

Dit blik som radiograf er afgørende

Som radiograf skal du bygge bro mellem mennesker og teknologi, når du både skal mestre avanceret udstyr og skabe tryghed hos patienten.

I løbet af uddannelsen lærer du at håndtere den teknologi, der giver indblik i kroppens indre. Du lærer at foretage røntgenundersøgelser, udføre scanninger og at betjene de mange forskellige apparater, der benyttes i arbejdet som radiograf.

Du får et skarpt blik for afgørende deltaljer for sygdomstegn og behandling. Og du bliver klædt på til at blive en vigtig brik i et sundhedsfagligt team.

Dit indblik i kroppens indre er med til at levere den nødvendige viden, når lægerne skal stille en diagnose og vælge den rette behandling.

Radiografuddannelsen spænder bredt rent fagligt

Radiografuddannelsen spænder fra de tekniske og naturvidenskabelige fag til de humanistiske og omsorgsrelaterede fag.

Du får også undervisning i de forskellige undersøgelsesteknologier, radiografer arbejder med.

Praktik og praktisk undervisning

På Radiografuddannelsen er du i praktik i ca. 14 måneder.

På uddannelsen har du derudover både teoretisk og praktisk undervisning, der forbereder dig til det, du arbejder med i praktikken. En del af undervisningen på uddannelsen foregår i vores egne laboratorier.

Specialisering på radiografuddannelsen

På Radiografuddannelsen er der tre specialiseringsretninger. Du kan ønske en af disse 3 retninger:

 • Nuklearmedicinsk teknologi
 • Radiologisk teknologi
 • Stråleterapeutisk teknologi

Bachelorprojekt

Uddannelsen slutter med et bachelorprojekt, der blandt andet indeholder anvendelse af anerkendte forskningsmetoder.

Professionsbachelor i radiografi på CV’et

Med eksamensbevist i hånden kan du kalde dig professionsbachelor i radiografi.

Du siger samtidig goddag til en verden i hastig udvikling med gode muligheder for at specialisere dig yderligere inden for f.eks. magnetscanning (MR), ultralyd eller CT-scanning.

Studiestart på radiografuddannelsen

Studiestarten på Radiografuddannelsen i Odense er i september og februar.

En præcis dato følger, når man er optaget på studiet.

Revision af radiografuddannelsen

Studieordningen for radiografuddannelsen er blevet ændret med virkning fra september 2016.

 

Fokus i den nye studieordning er på at gøre de studerende bedre til at:

 • Samarbejde på tværs af fag og sektorer i sundhedsvæsenet
 • Have borgeren, patienten og brugeren i centrum
 • Anvende den nyeste viden i praksis

De væsentligste ændringer i den nye studieordning er, at uddannelsen får:

 • Mere tværfaglig undervisning
 • Flere valgfag
 • Stærkere sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske dele

Hvorfor laver vi om?

 • Nye behandlingsmetoder og teknologier kommer til
 • Danskerne har i dag andre helbredsproblemer og sygdomsmønstre
 • Opgavefordelingen mellem regioner, kommuner og den private praksis er i bevægelse
 • Borgerne, patienterne og deres nærtstående ønsker i højere grad at blive involveret i løsningen af deres helbredsproblemer, i behandling og pleje.

Praktiklængden forbliver uændret.Radiografstuderende fortæller om uddannelsen

5 radiografstuderende fortæller bl.a. om, hvorfor de valgte uddannelsen, drømmejobbet og undervisningsformen.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.