Radiografuddannelsen

Praktik

På radiografuddannelsen er du i praktik i sammenlagt ca. 14 måneder.

Radiograf, informationsside, Studerende for en dag

I løbet af uddannelsen kommer du i praktik på flere, forskellige hospitalsafdelinger. I praktikken superviseres og vejledes du af uddannede radiografer, der er ansat på dit praktiksted.

Flere praktikperioder – 14 måneders praktik

Radiografuddannelsen byder på i alt 14 måneders praktik fordelt på flere forløb:

  • Første år er du i praktik i 7 uger
  • Andet år har du 2 praktikperioder på hhv 10 og 20 uger
  • Tredje år har du 1 praktikperiode på 20 uger

Du kan se, hvordan praktikperioderne fordeler sig på siden Struktur, fag og specialisering.

Struktur, fag og specialisering.

Praktik på 4-5 forskellige hospitalsafdelinger

Den største del af praktikken foregår på hospitaler i hele region Syddanmark samt i Horsens og Skanderborg.

Vi tilstræber, at du får mulighed for at komme i praktik på 4-5 forskellige hospitalsafdelinger i løbet af din uddannelse.

Du kan ikke forvente at have alle praktikophold på samme hospital – fx Odense Universitetshospital.

Nederst på denne side finder du en oversigt over, hvor Radiografuddannelsen i Odense har praktikpladser.

Teori bliver til praksis

I praktikken lærer du at omsætte din teoretiske viden til praktiske færdigheder i mødet med både teknologi og patienter.

Du lærer at involvere, kommunikere og samarbejde med borgere og patienter om deres helbredsproblemer. Du lærer også at samarbejde tværfagligt med andre medarbejdere og faggrupper med henblik på at skabe de bedste løsninger for borgerne og patienterne.

Det er også via dit samarbejde med radiografer i praksis, du udvikler en professionel holdning og adfærd.

Vejledning i praktikken

I praktikken superviseres du af kliniske undervisere, som er radiografer, der er ansat på stedet og har til opgave at vejlede dig i forløbet.

Det kan være en stor omvæltning at komme fra uddannelsen og ud i praktik på hospitalet. Derfor har vi en klinisk studievejleder, som tager rundt og besøger de studerende på praktikstederne.

Den kliniske vejleder tager en snak med de studerende om deres trivsel og personlige udvikling i forhold til studiet, og om hvordan de oplever koblingen mellem teori og praksis.

Garanti for praktikplads på radigorafuddannelsen

Du er garanteret en praktikplads gennem hele uddannelsen. Da Radiografuddannelsen ligger i Odense, er der ofte stor søgning til pladserne på Fyn.

Gode muligheder for job via praktikken

Vi ser ofte, at klinikken ansætter studerende op til et år før endt uddannelse.

Der er ofte mulighed for at supplere din SU ved at arbejde på et kliniksted i ferier, weekender mv.

Du får SU under praktikken

Praktikken er ulønnet, men du får din SU med.

Praktikpladser på radiografuddannelsen

Radiografuddannelsen i Odense har praktikpladser på sygehuse og hospitaler i hele Region Syddanmark (herunder også i Esbjerg og Sønderborg) samt i Horsens og Skanderborg.

Da Radiografuddannelsen ligger i Odense, er der ofte stor søgning til pladserne på Fyn. Det betyder, at du ikke kan være sikker på, at alle dine praktikforløb finder sted på Fyn. Derfor skal du regne med, at du i dele af uddannelsen skal bruge tid og penge til transport. Der er mulighed for tilskud via et Ungdomskort.

Nogle af praktikstederne tilbyder fri bolig under opholdet. Men i udgangspunktet skal du regne med udgifter til bolig, hvis du ikke har mulighed for at pendle til praktikstedet.

Oversigt over Radiografuddannelsen i Odenses praktiksteder:

  • OUH Odense Universitetshospital
  • OUH Svendborg og Nyborg
  • Sygehus Lillebælt
  • Sydvestjysk Sygehus
  • Sygehus Sønderjylland
  • Regionshospitalet Horsens


Jeg blev helt høj af alt det jeg lærte i praktikken

Alice Bang har udviklet sig meget af både at være i praktik på et universitetshospital og to mindre sygehuse.Jeg har taget syvmileskridt i praktikkens første uger

Rasmus Glem begyndte i praktik et halvt år inde i uddannelsen, og han er allerede sikker på, at han har valgt den rigtige karrierevej.Radiografstuderende fra Odense gør det godt i praktikken

Det største praktiksted, Odense Universitetshospital, er godt tilfreds med praktikanterne fra Radiografuddannelsen i Odense.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.