Radiografuddannelsen

Studiepraktik

Studiepraktik er din mulighed for over 3 dage at teste, om Radiografuddannelsen i Odense er din drømmeuddannelse, før du søger ind. Studiepraktikken afholdes i uge 43.

-radiograf-rongten-april-2016

Studiepraktikken giver dig gode muligheder for at få et indtryk af, hvad de studerende arbejder med på radiografuddannelsen.

Program for studiepraktik

Studiepraktikken foregår på University College Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1.

Vi mødes ved hovedindgangen klokken 9.00 den første dag.

Studiepraktikken giver dig en bred indsigt i, hvad vi beskæftiger os med på radiografuddannelsen.

Onsdag 25. oktober:

Kl. 9.00-9.15: Intro til dagen + rundvisning

Kl. 9.15-10.00: Intro til Radiografuddannelsen (livet som studerende, uddannelsens opbygning osv.)

Kl. 10.00-11.30: Anatomi og Fysiologi

Kl. 12.00-12.45: Røntgen og CT

Kl. 12.45-13.15: Strålebeskyttelse

Kl. 13.15-14.00: Praktiske øvelser og opsamling

Torsdag d. 26. oktober 2017

Kl. 9.00-10.15: Ultralyd

Kl. 10.15-11.30: MR

Kl. 12.00-13.00: Patologi

Kl. 13.00-13.30: Radiografimodellen og opsamling

Fredag d. 27. oktober 2017

Kl. 8.00-11.00: Undervisning med studerende på Radiografuddannelsen

Kl. 11.00-12.00: Afslutning

Kl. 12.00-: Mulighed for at besøge UCL’s fredagsbar

Hvor finder studiepraktikken sted?

Studiepraktikken finder sted på Radiografuddannelsen i Odense.

Studiepraktik gør dig klogere på dit studievalg

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på Radiografuddannelsen i Odense.

De 3 studiepraktikdage giver dig et solidt og nuanceret grundlag for at træffe et vigtigt valg i dit liv.

I løbet af de 3 dage får du mulighed for at

  • få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
  • høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder – herunder de forskellige specialeretninger
  • snakke med studerende, undervisere og studievejledere
  • få svar på, hvad der skal til for at blive optaget på uddannelsen

Oplev hvad radiografstuderende arbejder med

I løbet af studiepraktikken vil radiografstuderende vise dig uddannelsens røntgenapparat samt MR-, CT- og ultralydsscannere.

De studerende vil give dig et indblik i de mange muligheder, der er for at se kroppens indre.

Du får formentlig også lov til selv at prøve at scanne fantomer og andre deltagere i studiepraktikken.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

Næste gang UCL afholder studiepraktik er onsdag den 25. oktober-fredag den 27. oktober 2018.

Hvornår kan jeg søge ledige pladser?

Fra 28. september kl. 18.00 til 22. oktober kl. 23.59 har du mulighed for at søge om at komme i studiepraktik på en af de uddannelser, der har ledige pladser. Her gælder først til mølle-princippet.

Søgningen foregår via studiepraktik.nu.

Studiepraktik.nu.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Du kan ønske pladser på flere uddannelser

Det er ikke sikkert, at der er pladser til alle, der gerne vil i studiepraktikforløb.

Det kan derfor være en god idé at søge om plads på flere uddannelser.

Du har mulighed for at prioritere op til otte uddannelser.

Transportomkostninger dækkes

Du kan få dine udgifter til transporten refunderet, hvis du er 3. g’er på stx, htx eller hhx eller du er 2. hf’er.

Du kan få dækket transportudgifter til billigste offentlige transportmidler fra din bopæl til det sted, du skal i studiepraktik.

Kører du i bil er der mulighed for at få udbetalt kilometerpenge. Hvis der er mere end 1 times transporttid med offentlig transport eller mere end 100 km fra din bopæl til det sted, du skal i studiepraktik, kan du få refunderet 1,99 kr. pr. kilometer.

Er du elev på et gymnasium/VUC i Region Syddanmark kommer refusionen til at foregå på din skole, der betaler udlægget.

Er du elev på et gymnasium/VUC udenfor Region Syddanmark kan du få refunderet transport til studiepraktikken den første dag og hjem igen den sidste dag. Du skal udskrive kørselsblanketten i linket nedenfor og følge instruktionen som står på den. For at få dine udgifter dækket, skal du have en bankkonto og den skal være tilknyttet NEM-konto.

Kørselsblanket.

Kontakt en studentervejledningen og hør mere

Hvis du har spørgsmål vedr. studiepraktik, er du meget velkommen til at kontakte studentervejlederne på Radiografuddannelsen i Odense.

Studentervejledningen kan kontaktes på studentervejleder-radiograf@ucl.dk.

Mere om Kontakt, vejledning og besøg
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.