Indhold i denne sektion:

Pædagoguddannelsen i Jelling

På Pædagoguddannelsen i Jelling har vi en tæt kobling mellem teori og praksis. Det gør dig til en pædagog med stærke kompetencer til at gå forrest og udvikle nye løsninger.

Venteliste til ledige studiepladser

Du kan komme på venteliste til en studieplads på Pædagoguddannelsen i Jelling med studiestart 2. februar 2015.

Venteliste til studieplads

 

Du bliver ekspert i at udvikle nye løsninger

Iværksætteri, innovation og praksisnær undervisning. Det er tre ting, der fylder meget, når du vælger Pædagoguddannelsen i Jelling som dit studiested.

Vi har valgt den profil, fordi vi vil skabe pædagoger, der bliver eksperter i at udvikle nye løsninger. Vel at mærke løsninger, som gør en forskel for børn, unge, mennesker med nedsat funktionsevne eller nogle af de mange andre borgere, pædagoger arbejder med til daglig.

Stort fokus på koblingen mellem teori og praksis

Vi har stort fokus på, at du lærer at omsætte teori til handling. Derfor skal du gennem uddannelsen løbende udvikle projekter sammen med lokale skoler, institutioner, botilbud, kommuner og virksomheder.

Du kommer til at lave både små og store projekter sammen med dine medstuderende og praksis. Projekternes kompleksitet øges løbende gennem uddannelsen.

Projekterne skal lære dig at undersøge og forstå behov hos forskellige målgrupper og derefter skabe og sætte ting i værk.

Det første projekt bliver du kastet ud i i begyndelsen af uddannelsen. Her skal du sammen med dine medstuderende udvikle børnevenlige events til Danmarks største kulturfestival for børn og unge – Spotlight i Vejle (se video med pædagogstuderende fra Spotlight, 2.12 min.).

Ny pædagoguddannelse fra sommeren 2014

Fra sommeren 2014 træder en ny pædagoguddannelse i kraft. Den betyder, at du det første år følger et fælles grundforløb, og at du derefter skal vælge en specialeretning.

Ny pædagoguddannelse

 

To måder at blive pædagog på i Jelling

Studiestart to gange om året i Jelling

Pædagoguddannelsen i Jelling har netop fået mulighed for også at udbyde uddannelsen med studiestart 1. februar.

Det betyder, at Pædagoguddannelsen i Jelling fra 2014 har to optag om året. Der vil være studiestart henholdsvis 1. september 2014 og 1. februar 2015.

Vær opmærksom på, at ansøgningsfristen (kvote 1) er 5. juli, hvis du ønsker studiestart 1. september 2014 eller 1. februar 2015.

Optagelse

Om denne side