Pædagoguddannelsen

Internationale muligheder

På pædagoguddannelsen kan du dreje din uddannelse i en international retning. Enten ved at følge et internationalt semester herhjemme eller ved at rejse ud i din studietid.

To pædagogstuderende med philippinske børn

Du har mulighed for at komme i praktik i det meste af verden. Som pædagogstuderende kan du også læse et semester i udlandet.

Internationalt semester

På pædagoguddannelsen kan du på femte semester følge et internationalt semester. Her læser du sammen med studerende fra hele verden og har undervisning på engelsk.

Det internationale semester udbyder både forår og efterår. I efteråret handler det om børn og unge med sociale problemer på semesteret ”Social entrepreneurship and Innovation for Children and Youth with Social Needs” og i foråret handler det om børn, unge og voksne med fysisk og eller fysisk funktions nedsættelse på semesteret ”Building Interfaces for Social Inclusion”.

Papir på internationale kompetencer

På begge semestre undervises på engelsk og du får en særlig certificering på 30 ECTS point der dokumenterer, at du har en international profil. Det styrker dine jobmuligheder uden for Danmark.

Studerende fra Jelling, Odense og Svendborg

Det internationale semester udbydes i Odense, men er for studerende i både Jelling, Odense og Svendborg – ud over studerende fra hele verden!

Se mere om det internationale semester på vores engelske site.

Studieophold i udlandet

Som pædagogstuderende har du mulighed for at komme uden for landets grænser og give din uddannelse en international vinkel. Enten gennem et studieophold i udlandet, der dækker elementer af uddannelsen. Eller – som de fleste vælger – ved at lægge en 6-månders praktikperiode i udlandet på andet eller tredje studieår.

Praktik i store dele af verden

Vi har erfaringer med studerende i udlandspraktik i det meste af verden. Lige fra de nordiske nabolande over Europa, Asien, Afrika, Australien og Amerika. Ja, på stort set alle verdens kontinenter har der gennem tiderne været pædagogstuderende fra vores uddannelser.

Du formulerer målet med praktikken sammen med din praktiksupervisor og får tildelt et egnet praktiksted af den internationale koordinator. Herefter laves en formel uddannelsesaftale med det udenlandske praktiksted.

SU med til udlandet

Du kan ikke forvente lønnet praktik som i Danmark, men til gengæld kan SU normalt medbringes. Praktikophold i Norden og Europa støttes med stipendier fra NORDPLUS og LEONARDO.

Studerendes beretninger fra udlandspraktik

Praktikrapport fra Norge 2011-12
Praktikrapport fra Grønland 2011-12
Praktikrapport fra Filippinerne 2011-12

Internationale samarbejdspartnere

Pædagoguddannelsens internationale samarbejdspartnere.
Listen ligger på det interne side for studerende.

Kontakt

  • Odense & Svendborg
    International praktikkoordinator, Lone Tang Jørgensen
    29 16 58 77, lotj@ucl.dk
  • Jelling
    International praktikkoordinator, Annemette Elkjær
    30 57 16 02, arel@ucl.dk


Min uddannelse åbnede for en drømmetur til Canada

Maliha Louise Pessian Hansen har været i praktik i Canada i 6 måneder som en del af sin pædagoguddannelse.Pædagogstuderende på lærerig udlandspraktik blandt robotter i Dubai

Benjamin Sørensen har været i praktik i Dubai. Han har været hos en virksomhed, der sælger robotter til brug i pædagogisk arbejde.Praktik på Filippinerne gav inspiration til pædagogarbejdet

Lulu Brygger Sørum mødte store udfordringer i sin praktik på Filippinerne, hvor hun arbejdede på et børnehjem.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.