Pædagoguddannelsen

Studiepraktik

Studiepraktik er din mulighed for over 3 dage at teste, om pædagoguddannelsen er din drømmeuddannelse, før du søger ind. Studiepraktikken afholdes i uge 43.

dsc4660-ucl-juni-2016

Studiepraktikken giver dig både mulighed for at opleve teoretisk undervisning og nogle af de mere kreative fag på pædagoguddannelsen.

Hvor finder studiepraktikken sted?

Du kan komme i studiepraktik på pædagoguddannelsen i:

 • Odense (i samarbejde med Pædagoguddannelsen i Svendborg)
 • Jelling

NB: Studiepraktikken på Pædagoguddannelsen i Odense gennemføres i samarbejde med Pædagoguddannelsen i Svendborg. Det betyder, at du naturligvis er velkommen til at søge om at komme i studiepraktik hos Pædaoguddannelsen i Odense, selvom du overvejer at søge ind i Svendborg.

Program for studiepraktik i Odense

Onsdag 25. oktober:

 • Kl. 9.00-10.00: Velkommen til Pædagoguddannelsen i Odense ved uddannelsesleder Agnete Kramme og vejleder Bo van Heusden (lokale C.250).
 • Kl. 10.15-11.00: Oplæg om grundfagligheden ved Margrethe Hjerrild.
 • Kl. 11.15-12.00: Oplæg om specialisering ved Mette V. Lyndgård og Mie Thulesen.
 • Kl. 12.00-12.45: Frokostpause
 • Kl. 12.45-14.00: Information om det at være studerende og studiemiljøet ved studrende fra DSR (De Studerendes Råd) + rundvisning på Niels Bohrs Allé.

Torsdag 26. oktober:

 • Kl. 8.15-12.00: Musikundervisning samt undervisning i æstetiklab ved hhv. underviserne Poul Strøyer og Jette Grønbech.
 • Kl. 12.00 – 12.45 Frokostpause.
 • Kl. 12.45-14.00: Oplæg om praktik ved praktikvejleder Ole Tophøj Bork.

Fredag 27. oktober:

 • Kl. 8.15-12.00: Bevægelsesundervisning og teoriundervisning med hhv Tove Siglev og Anette Bøjgaard Schleicher.
 • Kl. 12.15-12.45: Afslutning og evaluering ved vejleder Bo van Heusden.

Program for studiepraktik i Jelling

Onsdag:

 • Kl. 9.00-10.00: Velkomst og morgenkaffe på kantinens ”øverste dæk” samt rundvisning ved uddannelsesleder Elsebeth Warthoe og studentervejleder Rikke Schilling Andersen.
 • Kl.  10.00-15.00: Følg undervisningsaktiviteter med et hold pædagogstuderende. Nærmere information følger efter optagelsen til studiepraktik.

Torsdag:

 • Kl. 9.00-15.00: Følg undervisningsaktiviteter med modul 1 fra pædagoguddannelsen.

Fredag:

Kl. 9.00- 11.30: Pædagogens spændende opgaver – oplæg og øvelser ved studentervejleder Rikke Schilling Andersen.

Kl. 11.30-12.00: Evaluering af studiepraktikdagene ved studentervejleder Rikke Schilling Andersen.

Studiepraktik gør dig klogere på dit studievalg

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på pædagoguddannelsen.

De 3 studiepraktikdage giver dig et solidt og nuanceret grundlag for at træffe et vigtigt valg i dit liv.

I løbet af de 3 dage får du mulighed for at:

 • følge undervisningen på uddannelsen (i Odense laves et særskilt forløb for studiepraktikanterne)
 • få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • snakke med studerende og undervisere
 • få svar på, hvad der skal til for at blive optaget på uddannelsen

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

Næste gang UCL afholder studiepraktik er onsdag den 25. oktober-fredag den 27. oktober 2018.

Hvornår kan jeg søge ledige pladser?

Fra 28. september kl. 18.00 til 22. oktober kl. 23.59 har du mulighed for at søge om at komme i studiepraktik på en af de uddannelser, der har ledige pladser. Her gælder først til mølle-princippet.

Søgningen foregår via studiepraktik.nu.

Studiepraktik.nu.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Du kan ønske pladser på flere uddannelser

Det er ikke sikkert, at der er pladser til alle, der gerne vil i studiepraktikforløb.

Det kan derfor være en god idé at søge om plads på flere uddannelser.

Du har mulighed for at prioritere op til otte uddannelser.

Transportomkostninger dækkes

Du kan få dine udgifter til transporten refunderet, hvis du er 3. g’er på stx, htx eller hhx eller du er 2. hf’er.

Du kan få dækket transportudgifter til billigste offentlige transportmidler fra din bopæl til det sted, du skal i studiepraktik.

Kører du i bil er der mulighed for at få udbetalt kilometerpenge. Hvis der er mere end 1 times transporttid med offentlig transport eller mere end 100 km fra din bopæl til det sted, du skal i studiepraktik, kan du få refunderet 1,99 kr. pr. kilometer.

Er du elev på et gymnasium/VUC i Region Syddanmark kommer refusionen til at foregå på din skole, der betaler udlægget.

Er du elev på et gymnasium/VUC udenfor Region Syddanmark kan du få refunderet transport til studiepraktikken den første dag og hjem igen den sidste dag. Du skal udskrive kørselsblanketten i linket nedenfor og følge instruktionen som står på den. For at få dine udgifter dækket, skal du have en bankkonto og den skal være tilknyttet NEM-konto.

Kørselsblanket.

Kontakt os og hør mere

Hvis du har spørgsmål vedr. studiepraktikken på pædagoguddannelsen i Odense, Svendborg eller Jelling, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontaktperson for Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg:

Kontaktperson for Pædagoguddannelsen i Jelling:

Mere om Kontakt, vejledning og besøg
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.