Læreruddannelsen

Generelt om traineelæreruddannelsen

Traineelæreruddannelsen er et særligt tilbud til dig, der vil have en ekstra tæt kobling mellem praksis og teori.

-ucl-laereruddannelsen-jelling-januar-2016

På traineelæreruddannelsen får du en ekstra tæt kobling mellem teori og praksis, idet du er ansat på en skole i en uddannelsesstilling.

Ansøgningsfrist og næste studiestart

Traineeuddannelsen udbydes pr. 1. september 2017.

Ansøgningsfristen er:

 • 15. marts kl. 12. for kvote 2-ansøgere
 • 5. juli kl. 12. for kvote 1-ansøgere.

Traineeforløb 2017

På traineelæreruddannelsen er du ansat og arbejder på en skole, samtidig med du uddanner dig til lærer på Læreruddannelsen i Jelling.

Du får løn i de 4 år, du uddanner dig.

Udbud af traineeforløbet 2017 er lidt særligt, fordi vi denne gang ikke har samarbejdsaftaler med kommuner, der kan garantere uddannelsesstillinger på folkeskoler i uddannelsens 4-årige periode.

Efter optagelse på læreruddannelsen vil der være to muligheder for optagelse på traineeforløbet i 2017:

 1. Du har selv indgået en ansættelsesaftale med en skole om en ansættelse på 20-40 procent af en fuldtidsansættelse
 2. Du optages på holdet som ”potentiel trainee” uden ansættelsesaftale, men gennem en optagelsesprocedure på baggrund af en skriftlig motivation.

Uddannelsen og den ”potentielle traineestuderende” arbejder i løbet af studieforløbet på at skaffe en aftale om en traineestilling.

Samme uddannelse som den almindelige læreruddannelse

Fundamentet i traineelæreruddannelsen svarer til den almindelige læreruddannelse med en varighed på 4 år. Det betyder, at du kommer til at arbejde med de samme fagområder og kompetencer. Dog i større grad tilrettelagt sammen med praksis.

I løbet af de 4 år vil du typisk uddanne dig inden for 3 undervisningsfag.

Læs mere om undervisningsfag.

Fastansat i en 20-40 procents-stilling på en folkeskole

Traineelæreruddannelsen er bygget op, så du i hele studietiden er ansat som lærer på en folkeskole svarende til en ansættelsesgrad på 20-40 procent af en fuldtidsstilling og samtidigt er studerende på Læreruddannelsen i Jelling.

Med en traineestilling er du sikret:

 • Hands on-erfaring fra dag 1
 • Fast lærerarbejde på en skole i hele uddannelsestiden
 • Løn + SU i 4 år
 • Særlig støtte fra en mentor på uddannelsen
 • Stærk kobling mellem teori og praksis

Som ”potentiel traineestuderende” får du

 • Hjælp fra læreruddannelsen i Jelling til at søge traineestilling
 • Samme praksisnærhed i den teoretiske undervisning som de studerende i traineestillinger

Det forventer vi af dig

Der er store krav til dig, hvis du skal optages på traineelæreruddannelsen, idet du både skal kunne levere varen 100 procent på din kommende arbejdsplads og dit studium.

Det kræver, at du har et talent for at kunne motivere og lære fra dig. Det er en fordel, hvis du allerede har erfaring med at arbejde med børn og unge fx som underviser, medhjælper eller frivillig leder.

For ”potentielle traineestuderende” er det vigtigt at gøre sig klart, at der ikke er garanti for at få en traineestilling, men at du selv og din uddannelse arbejder for en uddannelsesstilling til dig.

Hvis det ikke lykkes at skaffe en uddannelsesstilling, fortsætter du dit studium på læreruddannelsen og på traineeholdet 2017.

Ansættelses- og motivationssamtale

Der vil være krav om at skrive en motiveret ansøgning forud for optagelse på traineeholdet og ansættelsessamtaler i forhold til ansættelse på en konkret skole.

Samarbejde med kommuner/skoler om traineeuddannelsen

For traineeforløbet 2017 gælder, at Læreruddannelsen i Jelling forpligter sig til i den 4-årige periode at tilrettelægge undervisningen, så den studerende kan studere, samtidig med han/hun passer sit job på den folkeskole, hvor vedkommende er ansat i en uddannelsesstilling.

Det betyder konkret, at Læreruddannelsen i Jelling i foråret 2017 udsender skema for den teoretiske del af traineeforløbene.

Det første hold på traineelæreruddannelsen startede i september 2016.

Forløbet er et samarbejde mellem Vejle Kommune og Læreruddannelsen i Jelling.

Vejle Kommune har lavet en ansættelsesaftale med de studerende, der blev optaget på traineelæreruddannelsen i 2016.

I løbet af de 4 uddannelsesår forpligter Vejle Kommune sig også til at støtte op om de skoler, der indgår samarbejde med en trainee. Det indebærer fx at lærere på samarbejdsskolerne klædes på til at fungere som mentorer for de studerende, der er ansatte i uddannelsesstillinger.

Oprettelse af traineeforløb 2017

Traineeforløb 2017 oprettes, hvis der er minimum 25 studerende, som bekræfter deres studieplads til dette forløb. Det maksimale antal studerende på holdet vil være 30.

Optagelse og ansøgning

Du kan læse mere om adgangskrav og ansøgningsprocedurer på vores sider om optagelse og ansøgning.

Optagelse og ansøgning.

Kontakt vedr. traineelæreruddannelsen
Mere om Uddannelsesforløb
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.