Læreruddannelsen

Adgangskrav med adgangsgivende eksamen

Med en adgangsgivende eksamen kan du søge ind på uddannelsen på 2 måder. Alene på dit eksamensgennemsnit eller på dine samlede kvalifikationer og kompetencer.

To adgange med en gymnasial uddannelse

Hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, kan du søge ind på en videregående uddannelse på 2 måder:

 • Optagelse på dit eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen (kvote 1)
 • Optagelse på baggrund af en optagelsessamtale (kvote 2)

Ansøgningsfrist og næste studiestart

 • Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.
 • Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.

Adgangskrav via optagelseskvotient (kvote 1)

For at søge via kvote 1, skal du have en af følgende eksamener med et eksamensgennemsnit på minimum 7:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

Har du under 7 i eksamensgennemsnit, skal du søge via kvote 2.

I kvote 2 skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)
 • Du forventer at bestå en adgangsgivende eksamen inden 1. juli i optagelsesåret
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau

Kvote 2-ansøgere skal til optagelsessamtale

Alle ansøgere med et eksamensgennemsnit under 7 skal deltage i en optagelsessamtale.

Optagelsessamtalerne består af to korte interviews. Du bliver vurderet på seks forskellige parametre til optagelsessamtalen:

 • Motivation
 • Kognitiv formåen
 • Samarbejdsevne og personlig integritet
 • Kommunikationsevne
 • Etisk formåen
 • Faglig tekstforståelse og teksthåndtering

Mere om optagelsessamtalen.

Mød to nuværende lærerstuderende, der fortæller om deres oplevelse med at gå til optagelsessamtale (se video, 3.00 min).


Justering af eksamensgennemsnit

Du har mulighed for at få dit eksamensgennemsnit justeret, hvis du begynder på en uddannelse inden 2 år fra beståelsen af din gymnasiale eksamen.

Du får opjusteret dit eksamensgennemsnit, hvis du har flere fag på A-niveau end de krævede på din gymnasiale uddannelse.

Bonus for tidlig studiestart og ekstra A-fag.

Karakteromregning fra 13 til 7 trins skalaen justeres

Er du ansøger med et dansk eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, skal du være opmærksom på, at omregningsskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalen er blevet justeret.

Karakteromregning fra 13 til 7-trinsskalaen.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Adgangskrav til de enkelte undervisningsfag

Du skal opfylde specifikke krav for at kunne vælge de forskellige undervisningsfag på læreruddannelsen. De krav kan du læse om på retsinformation.dk.

Du behøver blot at have haft et af de nævnte fag. På fagets niveau (A,B eller C) skal faget som minimum være bestået.

Retsinformation.dk.

Fordeling af studiepladser fra kvote 1 og kvote 2

Der er en flydende grænse mellem, hvor mange der bliver optaget på læreruddannelsen via kvote 1 og 2.

Det betyder i praksis, at alle, der kan optages igennem kvote 1 (med minimum 7 i optagelseskvotient), optages. Der opstår kun en adgangskvotient, hvis der er flere ansøgere med 7 og derover end det samlede antal studiepladser på uddannelsesstedet.

I 2016 udgjorde kvote 1-ansøgere 42% og kvote 2-ansøgere 58% af dem, der blev tilbudt en studieplads.

Sådan søger du

Sådan søger du er vores guide til uddannelsessøgende via kvote 1 eller 2.

Guiden giver dig gode råd om, hvornår du skal gøre hvad, og hvad du skal huske at sende med din ansøgning.

Sådan søger du.

Vejledning

Du er naturligvis velkommen til at kontakte en af vores optagelses- eller uddannelsesvejledere, hvis du har behov for at få noget uddybet ifm. dit uddannelsesvalg eller din ansøgning.

Studievejledning.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.