Læreruddannelsen

Praktikken gør dig mere bevidst om din rolle som lærer

Læreruddannelsen byder på tre praktikperioder. I praktikken prøver du at stå med ansvaret for en klasse. Det er lærerigt, mener lærerstuderende Kenneth Svenstrup Jensen.

– Som lærer arbejder du med mennesker. Derfor er det super relevant, at du kommer i praktik i løbet af læreruddannelsen, siger Kenneth Svenstrup Jensen.

Han er i gang med andet år på læreruddannelsen og har prøvet at være i praktik på en folkeskole.

– I praktikken får man testet sig selv af og bliver mere bevidst om rollen som lærer, siger Kenneth Svenstrup Jensen.

– Praktikken giver et mere virkelighedsnært billede af, hvordan man kan tilpasse undervisningen til eleverne, hvordan man kommunikerer med dem, og hvordan man i det hele taget planlægger en god undervisning, siger han.

Lærerstuderende Kenneth Svenstrup Jensen har været i praktik på en folkeskole og glæder sig til de sidste to praktikforløb på uddannelsen.

Det er lærerigt at stå med ansvaret for en klasse

I løbet af praktikken på Søndersøskolen underviste Kenneth Svenstrup Jensen i matematik, fysik og idræt. I alle fag fik han ansvaret for undervisningen sammen med en medstuderende.

– Det er lærerigt at stå alene med ansvaret, som vi gjorde, da vi stod for et matematikforløb på tre uger i en 8. klasse, siger Kenneth Svenstrup Jensen.

De erfaringer, jeg har fået via praktikken, betyder, at jeg allerede har dannet mig et godt indtryk af, hvordan det er at være lærer,

– Vi skulle selvfølgelig holde os inden for nogle rammer. Men det var os alene, der havde ansvaret for at planlægge et undervisningsforløb med indhold og opgaver til timerne samt evaluering og opfølgning på forløbet med eleverne.

– Jeg fik positive tilbagemeldinger fra elever og min praktiklærer på skolen. Ikke kun for min matematikundervisning. Det har givet blod på tanden og lyst til at komme i praktik igen, siger Kenneth Svenstrup Jensen.

Praktikken giver et godt indblik i livet som lærer

Læreruddannelsen byder på endnu to praktikforløb, inden Kenneth Svenstrup Jensen får sit eksamensbevis i hånden.

Han så gerne, at der var endnu mere praktik på uddannelsen, fordi praktikken giver en stærk kobling mellem teori og den praktiske virkelighed, der venter ham som færdiguddannet lærer.

– Man oplever f.eks., at man skal kunne omstille sig, alt efter om man underviser i idræt eller matematik. Man får også mulighed for at spejle sig i ansatte på praktikskolen. Samtidig får man et indblik i den jargon, der er på et lærerværelse.

– De erfaringer, jeg har fået via praktikken, betyder, at jeg allerede har dannet mig et godt indtryk af, hvordan det er at være lærer, siger Kenneth Svenstrup Jensen.

Praktik på læreruddannelsen

Du har 3 praktikforløb i løbet af læreruddannelsen.

 

Uddannelsen byder på i alt 18 ugers praktik.

 

De tre praktikperioder ligger på 1., 3., og 4. studieår.

 

Det er også muligt at komme i praktik i udlandet.

 

Praktik.
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.