Læreruddannelsen

Ny netbaseret læreruddannelse skal afhjælpe lærermangel

Efter sommer kan du tage en netbaseret læreruddannelsen hos Læreruddannelsen på Fyn og i Jelling. Det fleksible tilbud skal være med til at øge antallet af uddannede lærere.

Efterspørgslen efter uddannede lærere er stor. Det er en af grundene til, at Læreruddannelsen på Fyn og Læreruddannelsen i Jelling nu vælger at udbyde en netbaseret læreruddannelse.

– 3 ud af 4 kommuner på landsplan har det seneste år haft problemer med at rekruttere lærere til ledige job. Tendensen er den samme i vores område, siger uddannelseschef hos Læreruddannelsen på Fyn, Birgitte Nørrelund.

Målet med den netbaserede læreruddannelse er at lave et fleksibelt tilbud, som kan tiltrække ansøgere, der af forskellige årsager ikke kan følge den ordinære læreruddannelse i dagtimerne.

– Det kan være, fordi de gerne vil kunne passe et arbejde ved siden af uddannelsen. Det kan også være, at de bor langt fra uddannelsesinstitutionen, eller har andre livsomstændigheder, der gør, at de har svært ved at følge en uddannelse i dagtimerne, siger Birgitte Nørrelund.

Netbaseret læreruddannelse

Den netbaserede læreruddannelse udbydes efter sommer. Næste ansøgningsfrist er 5. juli.

Flere fordele ved at være netstuderende

Det er ikke kun fleksibiliteten i uddannelsen, der skal trække ansøgere til. Netuddannelser har nemlig også andre fordele for de studerende.

I første omgang har vi sammensat 4 pakker med sproglige og samfundsfaglige fag.

– Erfaringerne fra andre netuddannelser viser, at netstuderende generelt er dygtigere til at arbejde med digitale undervisningsmidler. Det efterspørges i høj grad i folkeskolerne, siger uddannelseschef hos Læreruddannelsen i Jelling, Annette Falk.

– Som netstuderende arbejder man mere skriftligt end studerende på den ordinære uddannelse. Erfaringen fra andre netuddannelser er, at det er med til at skærpe netstuderendes analytiske kompetencer, siger hun.

– Til gengæld er det en vigtig egenskab, at man er meget struktureret. For det kræver meget disciplin at være studerende på en netbaseret uddannelse, fordi man skal være meget selvkørende, siger Annette Falk.

Netstuderende mødes fysisk 20 procent af studietiden

Som netstuderende er man tilknyttet et hold. Man har undervisning via nettet og samarbejder i studiegrupper, som mødes fysisk og via nettet. Endvidere foregår 20 procent af studieaktiviteterne ved fysisk fremmøde på studiestedet.

– Det er vigtigt, at de studerende samles en gang i mellem, så de oplever, at de er en del af noget større og får mulighed for at mødes og diskutere med hinanden, siger Birgitte Nørrelund.

I første omgang tilbydes netstuderende 4 pakker. Dansk er et obligatorisk fag. Herefter kan man vælge engelsk eller samfundsfag samt historie eller tysk.

– I sammensætningen af fag har vi skævet til, hvilke behov skolerne som aftagere har. Derfor har vi i første omgang sammensat 4 pakker med sproglige og samfundsfaglige fag, siger Annette Falk.

– De kommende år vil vi udvide, så man kan tage flere netbaserede fag på læreruddannelsen, siger hun.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.