Læreruddannelsen

Studievejledning

Studievejledningen kan rådgive dig om optagelse, uddannelsens indhold og SU. Få et overblik over, hvem du kan kontakte med dine spørgsmål.

Flere indgange til vejledning

Du har flere indgange til vejledning. Hvem du skal kontakte afhænger af dine spørgsmål.

UCL’s vejledning er opdelt i:

 • Optagelsesvejledning
 • Uddannelsesvejledning
 • Specialpædagogisk støtte (SPS)
 • SU-vejledning

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte vores vejledere i Optagelseshotline, hvis du har behov for vejledning om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Uddannelsesvejledning

Hvis du har brug for vejledning, der handler om selve uddannelsen, kan du kontakte en studievejleder på uddannelsen.

Via uddannelsesvejledningen kan du bl.a. få vejledning om:

 • Indholdet på uddannelsen
 • Hvordan du bedst forbereder dig til studiet
 • Dagligdagen på studiet
 • Undervisningsformer
 • Praktik
 • Eksaminer
 • Meritmuligheder
 • Jobmuligheder

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

Målgrupperne for specialpædagogisk støtte er studerende med:

 • Fysiske funktionsnedsættelser
 • Psykiske funktionsnedsættelser
 • Ordblindhed

Specialpædagogisk støtte.

SU-vejledning

Har du spørgsmål om SU, har vi 2 vejledningstilbud, der henvender sig til hhv. nuværende og kommende studerende.

Kontakt SU-vejledning Fold alle ud
Nuværende studerende hos UCL

Er du allerede studerende hos UCL og har spørgsmål om SU, skal du henvende dig til UCL’s SU-Hotline.

Du kan læse om SU-Hotline for nuværende studerende på UCL’s interne hjemmeside stud.ucl.dk via nedenstående link.

Nuværende studerende – Find telefonnummer til UCL’s SU-Hotline

Kommende studerende ved UCL

Alle UCLs professionsbacheloruddannelser giver ret til SU.

Du kan få SU under hele uddannelsesforløbet. Som studerende kan du også få rabat til transport med bus eller tog. Du kan læse mere om reglerne for SU og rabat til transport på Statens Uddannelsesstøttes hjemmeside.

Du kan søge om SU elektronisk ved hjælp af selvbetjeningssystemet minSU via SU’s hjemmeside.

Du er velkommen til at kontakte en vejleder fra vores Optagelseshotline, hvis du ikke kan finde alle de svar, du har brug for på Statens Uddannelsesstøttes hjemmeside.

SUs hjemmeside.

Optagelseshotline – kun for kommende studerende:

Alle vores studievejledere har tavshedspligt.

Kontakt Optagelseshotline
Uddannelsesvejledning
Mere om Kontakt, vejledning og besøg
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.