Fysioterapeutuddannelsen

Undervisningsformer

På fysioterapeutuddannelsen kommer både krop og hjerne i spil i et dynamisk studiemiljø, hvor undervisningformen veksler mellem teori og praktiske øvelser.

Du kommer tæt på dine medstuderende på fysioterapeutuddannelsen. Fx i faget manuel vævsundersøgelse, hvor du og dine medstuderende øver jer på hinanden.

Undervisningsformerne på fysioterapeutuddannelsen

Undervisningsformerne inkluderer bl.a.:

 • Holdundervisning
 • Gruppearbejde
 • Projektarbejde
 • It-støttet undervisning og læring
 • Tværprofessionel undervisning
 • Selvstudium – med vejledning

Undervisning tæt på virkeligheden

Som studerende ved fysioterapeutuddannelsen er du ikke lænket til en forelæsningssal. Her møder du mennesker fra den virkelige verden, når vi samarbejder med fx børnehave og ældregrupper.

Vi har også et tæt samarbejde med patientforeninger, så vores studerende møder mennesker, der døjer med gigt eller andre lignende sygdomme, som fysioterapeuter er med til at behandle.

Fysioterapeut, informationsside, undervisningsformer 2

I løbet af uddannelsen har du flere forløb, der inddrager forskellige borgere og patientgrupper. Forløbene styrker din evne til at omsætte teori til praksis.

Test og træning

Fysioterapeutuddannelsen har eget test- og træningslaboratorium, hvor vi foretager løbe- og ganganalyser, laver styrkemålinger og meget andet.

Laboratoriet indgår i undervisningen, og de studerende kan bruge det til deres bachelorprojekter.

Fysioterapeut, informationsside, undervisningsformer

På fysioterapeutuddannelsen bruger du både hjerne og krop. Undervisningen kan sagtens foregå udenfor, hvis vejret er til det – som her ifm undervisningen i faget træning og bevægelse.

Revision af fysioterapeutuddannelsen

Studieordningen for fysioterapeutuddannelsen er blevet ændret med virkning fra september 2016.

 

Fokus i den nye studieordning er på at gøre de studerende bedre til at:

 • Samarbejde på tværs af fag og sektorer i sundhedsvæsenet
 • Have borgeren, patienten og brugeren i centrum
 • Anvende den nyeste viden i praksis

De væsentligste ændringer i den nye studieordning er, at uddannelsen får:

 • Mere tværfaglig undervisning
 • Flere valgfag
 • Stærkere sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske dele

Hvorfor laver vi om?

 • Nye behandlingsmetoder og teknologier kommer til
 • Danskerne har i dag andre helbredsproblemer og sygdomsmønstre
 • Opgavefordelingen mellem regioner, kommuner og den private praksis er i bevægelse
 • Borgerne, patienterne og deres nærtstående ønsker i højere grad at blive involveret i løsningen af deres helbredsproblemer, i behandling og pleje.

Praktiklængden forbliver uændret.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.