Fysioterapeutuddannelsen

Generelt om uddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen i Odense tager 3,5 år. Studiestart er i september og februar.

Fysioterapeutuddannelsen veksler meget mellem teori og praksis. Uddannelsen ruster dig til at arbejde med alt fra behandling og genoptræning til sundhedsfremmende og forebyggende tiltag.

Fysioterapi handler både om det fysiske og mentale

Fysioterapeuten kommer på banen både når skaden er sket, og når det handler om forebyggelse og sundhedsfremme. Og når eliteidrætsfolk skal præstere det ypperste.

Som fysioterapeut vil du opleve, at patienterne bogstaveligt talt lægger deres krop i dine hænder – både fysisk og mentalt. Du kommer helt tæt på via fysisk berøring. Og tæt på mentalt, når du skal vurdere hvordan krop og psyke spiller sammen hos den enkelte patient.

Kroppen er fysioterapeutens hjemmebane

På fysioterapeutuddannelsen lærer du om kroppens muligheder og begrænsninger. Og du lærer at tolke kroppens signaler ud fra en forståelse af, at krop og sind spiller sammen.

Du får viden og kompetencer til at arbejde inden for behandling, genoptræning og rehabilitering af patienter/borgere med skader, sygdom og handicap. Endvidere vil du også kunne arbejde sundhedsfremmende og forebyggende.

Studieform på fysioterapeutuddannelsen

På fysioterapeutuddannelsen kommer både krop og hjerne i spil i et dynamisk studiemiljø, der veksler mellem teori og praksis i det fysioterapeutiske arbejdsfelt.

Fag på fysioterapeutuddannelsen

Fagene på fysioterapeutuddannelsen ligger inden for

 • sundhedsvidenskab
 • naturvidenskab
 • humanistiske fag
 • samfundsvidenskab

Praktik på fysioterapeutuddannelsen

Praktikken er en vigtig del af fysioterapeutuddannelsen. Det er her du lærer at omsætte din viden til konkrete færdigheder i mødet med borgere og patienter. Praktikken foregår på fysioterapeutiske arbejdspladser, hvor du er tilknyttet kliniske undervisere i den praktiske del af studiet.

Professionsbachelor i fysioterapi

Fysioterapeutuddannelsen er en videregående sundhedsuddannelse på bachelorniveau. Efter 3½ år kan du skrive professionsbachelor i fysioterapi på dit CV.

Studiestart på fysioterapeutuddannelsen

Studiestarten på Fysioterapeutuddannelsen i Odense er i september og februar.

En præcis dato følger, når man er optaget på studiet.

 

Revision af fysioterapeutuddannelsen

Studieordningen for fysioterapeutuddannelsen er blevet ændret med virkning fra september 2016.

 

Fokus i den nye studieordning er på at gøre de studerende bedre til at:

 • Samarbejde på tværs af fag og sektorer i sundhedsvæsenet
 • Have borgeren, patienten og brugeren i centrum
 • Anvende den nyeste viden i praksis

De væsentligste ændringer i den nye studieordning er, at uddannelsen får:

 • Mere tværfaglig undervisning
 • Flere valgfag
 • Stærkere sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske dele

Hvorfor laver vi om?

 • Nye behandlingsmetoder og teknologier kommer til
 • Danskerne har i dag andre helbredsproblemer og sygdomsmønstre
 • Opgavefordelingen mellem regioner, kommuner og den private praksis er i bevægelse
 • Borgerne, patienterne og deres nærtstående ønsker i højere grad at blive involveret i løsningen af deres helbredsproblemer, i behandling og pleje.

Praktiklængden forbliver uændret.Fysioterapeutuddannelsen er et godt mix af teori og praktiske øvelser

Der er en god blanding af teoretisk undervisning og praktiske øvelser på fysioterapeutuddannelsen.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.