Fysioterapeutuddannelsen

Adgangskrav uden adgangsgivende eksamen (IKV)

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til den uddannelse, som du gerne vil ind på, er en mulighed at søge optagelse gennem en individuel kompetencevurdering (IKV).

Hvad kan jeg bruge en IKV til?

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til den uddannelse, som du gerne vil ind på, er en mulighed at søge optagelse gennem en individuel kompetencevurdering (IKV). Her får du udover din skolebaggrund og evt. anden uddannelse også vurderet det, du har lært gennem dit arbejde og fritidsliv. Det vil sige din samlede viden, dine færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet.

Du skal være opmærksom på, at din viden, dine færdigheder og dine øvrige kompetencer skal kunne sidestilles med de formelle adgangskrav og vil blive vurderet i forhold til disse.

Se også:

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Som et led i denne samlede kompetencevurdering vil det også indgå i vurderingen, om du forventes at kunne gennemføre den uddannelse, du søger ind på.

Ansøgningsfrist

For at blive individuelt kompetencevurderet skal du søge via kvote 2 i den koordinerede tilmelding.

  • Ansøgningsfristen for kvote 2-ansøgere uden adgangsgivende eksamen (IKV) er 15. marts kl. 12.

Sådan søger du.

Svar på ansøgning

Når vurderingen er endelig gennemført, vil du modtage et brev om, hvorvidt dine individuelle kompetencer er godkendt som adgangsgrundlag eller ej. Hvis svaret er positivt, indgår din ansøgning på lige fod med de øvrige kvote 2 ansøgninger, og du får besked den 28. juli, om du er optaget på uddannelsen.

Vær opmærksom på at en IKV-godkendelse udelukkende gælder i University College Lillebælt og udelukkende på den uddannelse, du har søgt. Du er heller ikke er garanteret en studieplads, selv om vurderingen er positiv.

Klagegang

Der kan ikke klages over selve afgørelsen. Derimod kan du klage over retslige forhold i forbindelse med proceduren. Dette skal ske indenfor en frist af 2 uger fra den dag, afgørelsen er blevet meddelt. Klagen stiles til Uddannelses- og Forskningsministeriet, og skal sendes til University College Lillebælt, Optagelseshotlinen på optagelseshotline@ucl.dk.

Studiestart, ansøgningsfrist og optagelse

Studiestart:

  • September og februar.

Ansøgningsfrist:

  • Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.
  • Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.

Optagelse:

  • Både kvote 1- og kvote 2-ansøgere får 28. juli besked om evt. optagelse og studiestart.
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.