Fysioterapeutuddannelsen

Studiepraktik

Studiepraktik er din mulighed for over 3 dage at teste, om Fysioterapeutuddannelsen i Odense er din drømmeuddannelse, før du søger ind. Studiepraktikken afholdes i uge 43.

Studiepraktikken giver dig mulighed for at følge undervisningen på fysioterapeutuddannelsen samt snakke med studerende og undervisere fra uddannelsen.

Hvor finder studiepraktikken sted?

Studiepraktikken finder sted på Fysioterapeutuddannelsen i Odense.

Studiepraktik gør dig klogere på dit studievalg

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på Fysioterapeutuddannelsen i Odense.

De 3 studiepraktikdage giver dig et solidt og nuanceret grundlag for at træffe et vigtigt valg i dit liv.

I løbet af de 3 dage får du mulighed for at

  • følge forskellige typer af undervisning på uddannelsen
  • få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
  • høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
  • snakke med studerende og undervisere
  • få svar på, hvad der skal til for at blive optaget på uddannelsen

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

Næste gang UCL afholder studiepraktik bliver i uge 43 i 2017.

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Du kan ønske pladser på flere uddannelser

Det er ikke sikkert, at der er pladser til alle, der gerne vil i studiepraktikforløb.

Det kan derfor være en god idé at søge om plads på flere uddannelser.

Du har mulighed for at prioritere op til otte uddannelser.

Transportomkostninger dækkes

Du kan få dine udgifter til transporten refunderet, hvis du er 3. g’er på stx, htx eller hhx eller du er 2. hf’er.

Hvis du er elev på et gymnasium/VUC i Region Syddanmark skal du senest 11. november 2016 aflevere dine billetter på kontoret på din egen skole. Kontoret vil så udbetale billettens pris til dig.

Hvis du er elev på et gymnasium/VUC udenfor Region Syddanmark skal du udskrive kørselsblanketten i linket nedenfor og følge instruktionen som står på den. For at få dine udgifter dækket, skal du have en bankkonto og den skal være tilknyttet NEM-konto.

Du kan få dækket transportudgifter til billigste offentlige transportmidler fra din bopæl til det sted, du skal i studiepraktik.

Kører du i bil er der mulighed for at få udbetalt kilometerpenge. Hvis der er mere end 1 times transporttid med offentlig transport eller mere end 100 km fra din bopæl til det sted, du skal i studiepraktik, kan du få refunderet 1,99 kr. pr. kilometer.

Kørselsblanket.

Kontakt en underviser og hør mere

Hvis du har spørgsmål vedr. studiepraktik, er du meget velkommen til at kontakte underviser Michael Vaad Kristensen på tlf. 51 15 78 30 eller på mail mvkr@ucl.dk.

Mere om Kontakt, vejledning og besøg
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.