Ergoterapeutuddannelsen

Struktur, fag og specialisering

Ergoterapeutuddannelsen er opbygget af 7 semestre. Der arbejdes med forskellige temaer på semestrene.

Ergoterapeut, informationsside, Struktur, fag og specialisering

Det faglige indhold spænder bredt på ergoterapeutuddannelsen. Lige fra naturvidenskabelige fag som anatomi til undervisning i at bruge menneskers aktiviteter som mål og middel i en behandling.

Ergoterapeutuddannelsens opbygning

Ergoterapeutuddannelsen varer 3½ år og udgør 210 ECTS-point.

Uddannelsen består af følgende elementer:

 • Obligatoriske forløb
 • Valgfrie forløb
 • Tværprofessionelle forløb
 • Praktik
 • Bachelorprojekt

Ergoterapeutuddannelsen består af 7 semestre.

De enkelte semestre har hvert deres tema. En lang række fag supplerer hinanden i relation til de temaer, der arbejdes med på de enkelte semestre.

Undervisningen er tilrettelagt, så der skabes sammenhæng mellem ergoterapiteori, støttefag og praktik.

Oversigt over ergoterapeutuddannelsens 7 semestre

ergoterapeutuddannelsens_forloeb_december

Fag på ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutiske temaer er omdrejningspunktet gennem hele uddannelsen, hvor vi inddrager fag fra 4 forskellige fagområder:

 • Sundhedsvidenskabelige fag
 • Naturvidenskabelige fag
 • Samfundsvidenskabelige fag
 • Humanistiske fag

Sundhedsvidenskabelige fag omfatter:

 • Ergoterapifag
 • Sygdomslærefagene indenfor det fysiske og mentale område – herunder kirurgi, neurologi, reumatologi, psykiatri og geriatri

Naturvidenskabelige fag omfatter:

 • Anatomi
 • Fysiologi

Samfundsvidenskabelige fag omfatter:

 • Sociologi
 • Socialpolitik
 • Social- og arbejdsmedicin
 • Lovgivning der relateres til den ergoterapeutiske professionsudøvelse

Humanistiske fag omfatter:

 • Pædagogik
 • Etik
 • Psykologi – herunder socialpsykologi, udviklingspsykologi, klinisk psykologi

Ergoterapifagene fylder lidt over halvdelen af uddannelsen. Her lærer du om teorierne bag ergoterapi. Du lærer også om behandlingsprincipper, metoder og kommunikation.

Aktivitetsfag er også et af de ergoterapeutiske fag. Her lærer du, hvordan du kan bruge aktiviteter i en ergoterapeutisk sammenhæng. Det kan f.eks. være brug af it, video, foto, kreative aktiviteter og naturlivsaktiviteter.

I gennem uddannelsen arbejdes der med øvelser, hvor du får lov til at afprøve, udføre og omsætte teori til praksisnære situationer.

Bachelorprojekt

Uddannelsen slutter med et bachelorprojekt, der blandt andet indeholder anvendelse af anerkendte forskningsmetoder.

Revision af ergoterapeutuddannelsen

Studieordningen for ergoterapeutuddannelsen er blevet ændret med virkning fra september 2016.

 

Fokus i den nye studieordning er på at gøre de studerende bedre til at:

 • Samarbejde på tværs af fag og sektorer i sundhedsvæsenet
 • Have borgeren, patienten og brugeren i centrum
 • Anvende den nyeste viden i praksis

De væsentligste ændringer i den nye studieordning er, at uddannelsen får:

 • Mere tværfaglig undervisning
 • Flere valgfag
 • Stærkere sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske dele

Hvorfor laver vi om?

 • Nye behandlingsmetoder og teknologier kommer til
 • Danskerne har i dag andre helbredsproblemer og sygdomsmønstre
 • Opgavefordelingen mellem regioner, kommuner og den private praksis er i bevægelse
 • Borgerne, patienterne og deres nærtstående ønsker i højere grad at blive involveret i løsningen af deres helbredsproblemer, i behandling og pleje.

Praktiklængden forbliver uændret.Det er et fuldtidsjob at være studerende

Hent vores folder om studieaktivitetsmodellen

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.