Ergoterapeutuddannelsen

Generelt om uddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen i Odense tager 3,5 år. Studiestart er i september og februar.

Studerende fortæller om ergoterapeutuddannelsen


Mange praktikophold og afvekslende undervisning er blandt plusserne på ergoterapeutuddannelsen, fortæller 2 nuværende studerende i videoen. Varighed: 1.20 min.

En uddannelse med mennesket i centrum

Ergoterapeutuddannelsen er for dig, der både elsker at tænke ud af boksen og er interesseret i sundhed og i at hjælpe andre mennesker.

Som ergoterapeut kommer du meget tæt på de mennesker, du arbejder med. Hvad enten det er børn eller voksne, der har medfødte handicap eller har været ude for en ulykke.

Uddannelsen giver dig en grundig sundhedsfaglig viden. Du bliver også rustet til at håndtere og analysere forskellige menneskers behov.

Derudover lærer du at tænke i løsninger, så du kan lette dagligdagen for handicappede og syge mennesker. Både ved hjælp af træning og aktiviteter, brug af tekniske hjælpemidler og ændringer i hjemmet eller på arbejdspladsen.

Med den ballast er du klar til at blive en vigtig sparringspartner for mennesker, der ikke har en hverdag, som kører på automatpilot.

Fag på ergoterapeutuddannelsen

Fagene på ergoterapeutuddannelsen ligger inden for

 • sundhedsvidenskab
 • naturvidenskab
 • humanistiske fag
 • samfundsvidenskab

Praktik på ergoterapeutuddannelsen

I praktikken lærer du at omsætte din viden til konkrete færdigheder i mødet med borgere og patienter. Praktikken foregår på ergoterapeutiske arbejdspladser, hvor du er tilknyttet vores undervisere i den praktiske del af studiet.

Du er sikret praktikplads i hele uddannelsen.

Professionsbachelor i ergoterapi

Ergoterapeutuddannelsen er en videregående sundhedsuddannelse på bachelorniveau. Efter 3½ år kan du skrive professionsbachelor i ergoterapi på dit CV.

Studiestart på ergoterapeutuddannelsen

Studiestarten på Ergoterapeutuddannelsen i Odense er i september og februar.

En præcis dato følger, når man er optaget på studiet.

Revision af ergoterapeutuddannelsen

Studieordningen for ergoterapeutuddannelsen er blevet ændret med virkning fra september 2016.

 

Fokus i den nye studieordning er på at gøre de studerende bedre til at:

 • Samarbejde på tværs af fag og sektorer i sundhedsvæsenet
 • Have borgeren, patienten og brugeren i centrum
 • Anvende den nyeste viden i praksis

De væsentligste ændringer i den nye studieordning er, at uddannelsen får:

 • Mere tværfaglig undervisning
 • Flere valgfag
 • Stærkere sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske dele

Hvorfor laver vi om?

 • Nye behandlingsmetoder og teknologier kommer til
 • Danskerne har i dag andre helbredsproblemer og sygdomsmønstre
 • Opgavefordelingen mellem regioner, kommuner og den private praksis er i bevægelse
 • Borgerne, patienterne og deres nærtstående ønsker i højere grad at blive involveret i løsningen af deres helbredsproblemer, i behandling og pleje.

Praktiklængden forbliver uændret.Ergoterapeutuddannelsen i 27 billeder

Se 27 billeder på, hvor alsidig ergoterapeutuddannelsen er. Få et indblik i undervisningsformer og de studerendes arbejde med innovation, borgere og ny teknologi.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.